Regel- och tolkningsfrågor 2003

Inför varje ny säsong sker alltid en dialog mellan fotbollens olika aktörer. Tillsammans kommer man fram till ett antal frågor och aspekter som är viktiga att lyfta fram inför den kommande säsongen. Det kan handla om regeländringar men också till exempel om vissa aspekter av spelet eller samspelet mellan domare, spelare och ledare eller om rena rekommendationer för hur vissa uppkomna situationer ska tolkas och bedömas.
Det hela utmynnar i ett dokument som benämns "Regel- och tolkningsfrågor", årets version är nu framtagen.

I Regel- och tolkningsfrågor 2003 tas bland annat situationen upp när spelare förpassar bollen över sidlinjen då spelare ligger skadad.

Ladda ner:

Regel- och tolkningsfrågor 2003 (PDF-dokument, 105 kB)
(pdf 105 kb)