Upprop för en modern nationalarena

Svenska Fotbollförbundets styrelse tog vid sitt sammanträde tisdagen den 1 juli ett beslut om att aktivt arbeta för att svensk fotbolls nationalarena i framtiden - sedan 1937 Råsunda Fotbollsstadion i Solna - ska bli en modern storarena med plats för cirka 50.000 åskådare, en rad faciliteter, och placerad i huvudstadsregionen.
- Vi är i stort behov av en modern arena som klarar de internationella kraven för fotboll. Vi är intresserade av alla idéer och projekt, utan att namnge några specifikt, i denna fråga. Vi är inte beredda att investera fotbollsrörelsens pengar i en ny arena, men däremot att långsiktigt lägga merparten av våra landskamper på arenan, säger Lars-Åke Lagrell, ordförande i
Svenska Fotbollförbundet.
Förbundsstyrelsen och samtliga ordföranden i de 24 distrikten i Sverige skrev i mitten av juni en artikel som publicerades på DN Debatt. Den handlade om den anläggningsbrist som råder och som kan hota fotbollens utveckling över tid.
Tisdagens beslut och inriktning gäller Nationalarenan. Givetvis är en utveckling i Solna, tillsammans med Solna Stad, med en total modernisering av dagens Råsunda ett viktigt alternativ.
- Råsunda är en härlig fotbollsarena och som ägare av Råsunda ser vi naturligtvis en utveckling av den till en modern storarena som en intressant lösning. Vi gör de insatser vi kan för att arenan ska hålla så god standard som möjligt, och inför säsongen 2004 satsar vi bland annat på utökade och nya så kallade hospitalityutrymmen i östra läktaren. Men det är klart att om vi jämför dagens Råsunda med en modern huvudstadsarena i andra länder så behövs ett helhetsgrepp, kommenterar generalsekreteraren Sune Hellströmer.
Förbundsstyrelsen beslöt som en konsekvens av fotbollens behov att, utan bindningar och låsningar, mer aktivt ta del i de projekt som finns, och även efterlysa nya kontakter och vägar för frågan.