Jubileumsårets årsmöte avklarat

Svenska Fotbollförbundet inledde sitt 100-årsfirande tidigt på lördagsmorgonen, med Förbundsmötet som hölls på Konserthuset i Stockholm. Senare under dagen är det mottagning och fest i Stockholms stadshus.
Lars-Åke Lagrell omvaldes enhälligt som ordförande för SvFF och går nu in på sitt 14:e ordförandeår. Under mötets gång fick alla närvarande se att alla kurvor pekar uppåt för svensk fotboll, vilket det gjort allt sedan Lagrell tog över ordförandeklubban.
- Och jag är fast övertygad om att det kommer att fortsätta gå ännu bättre för oss, fotbollen är så stark. Men det går inte utan ett hårt arbete, och det är främst ute i de dryga 3.100 föreningarna det arbetet måste göras, menade Lagrell efter Förbundsmötet.
Det blev även omval för Björn Ahlberg, Susanne Erlandsson och Mats Aronsson, för en period av två år som ledamöter av förbundsstyrelsen.
Den ideella föreningens arbete tryckte Lars-Åke Lagrell extra på i sitt anföringstal.
- Det gäller att vi slår vakt om den ideella föreningen, och där måste inte bara idrotten utan alla som sysslar med ideell verksamhet hjälpas åt. Det är dags att vi försvarar det ideella arbetet ordentligt.
- Om en förening väljer, av olika skäl, att bilda bolag för sin idrott är det den enskilda föreningens medlemmar som får rösta om det och det är okej. Men man ska inte tvingas av exempelvis skatteskäl att upphöra vara en ideell förening, menade Lagrell.
Samma tema var Riksidrottstyrelsens ordförande, Gunnar Larsson, inne på i sitt anförande. Larsson var senare ordförande för Förbundsmötet.
- Från RF:s sida vill jag tacka fotbollen för allt ni gjort och gör, i kraft av er storhet och framgång tittar många på vad ni gör och tar efter. I det ligger också ett ansvar, som förbund och föreningar sköter väl. När det gäller idrottens skatteregler hoppas vi inom ett par veckor att regeringen tillsätter en utredning kring idrottens skatteregler och att vi får en ansvarig för detta som känner idrottens principer väl, konstaterade Larsson.
SvFF redovisade en vinst för 2003 på 4,3 miljoner kronor. Dessa pengar ska användas till affärsutveckling ute i distrikten och talangutveckling bland annat. Förbundet har 25 miljoner kronor i eget kapital och 15 miljoner i TV-inkomster, totalt 40 miljoner kronor.
- Men vi är ingen bank, summan ska inte öka utan överskott som uppstår ska demokratiskt beslutas om och ut i fotbollen i angelägna projekt, konstaterade Lagrell.
2004 får exempelvis damlandslaget 2,7 miljoner kronor i förberedelsepengar inför sommar-OS i Aten.
Det extra representantskap som genomfördes på fredagskvällen hade en enda fråga att diskutera: de nya övergångsbestämmelserna i svensk fotboll, som ska anpassas till de av FIFA för tre år sedan införda reglerna.
Representantskapet, som handhar tävlingsfrågor, slutade i ett enhälligt beslut: de nya bestämmelserna, som fotbollens olika instanser arbetat intensivt med i flera år, ska nu gälla från och med 15 november 2004. Nya övergångsdatum och -principer, utbildningsersättningar till moderklubbar, spelare som har 3.000 kronor i ersättning för sitt spel är icke-amatör - alla med ersättning under det beloppet är amatör, ingår i dessa.
Läs mer detaljer kring övergångsbestämmelserna på våra tävlingssidor.