Nationalarenan: Råsunda huvudalternativet

Råsunda stadionDen svenska fotbollsrörelsen, representerad av Förbundsstyrelsen, de 24 distriktsordförandena samt Svensk Elitfotboll (SEF) och Elitföreningen för Damfotboll (EFD), ser Råsunda som huvudalternativet för en ny och modern nationalarena för fotboll i huvudstadsregionen.
Det ställningstagandet har SvFF:s ordförandekonferens, som genomförs under EM, kommit fram till.
Råsunda har varit svensk fotbolls nationalarena i snart 70 år, och är en viktig del i fotbollens identitet. I dag helägs Råsunda av Svenska Fotbollförbundet.
Svenska Fotbollförbundet inbjuder Solna stad, Stockholms stad och eventuella andra intressenter att tillsammans med SvFF arbeta för att bygga om och till Råsunda, så att arenan blir en modern evenemangsarena med allt vad det innebär, och med plats för 50.000 åskådare.
Solna stad har förklarat sig villig att medverka i det fortsatta arbetet. Stockholms stad har den 17 juni bekräftat att man är beredd att fortsätta diskussionerna med SvFF om att medverka i en lösning med Råsunda som regionens storarena.
Svenska Fotbollförbundets mål är att tillsammans med berörda parter redovisa det slutliga beslutsunderlaget kring nationalarenan i samband med fotbollens Representantskapsmöte i Uppsala den 4 december 2004. Därefter är årsmötet i mars 2005 den instans där det slutgiltiga beslutet kommer att tas.