Rikskonferensen om ny Nationalarena

SvFF:s Rikskonferens, som hölls i direkt anslutning till representantskapet i Uppsala, antog på lördagen ett uttalande om att Råsunda även fortsatt är huvudalternativet för en ny Nationalarena. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att gå vidare med Råsundaprojektet, och att parallellt undersöka alternativ.
Rikskonferensen antog följande uttalande i frågan om ny Nationalarena:

* Råsunda är svensk fotbolls enda alternativ för modern storarena i Stockholmsregionen.
* Råsunda ägs av SvFF och är nationellt och internationellt en viktig del av svensk fotbolls identitet.
* Råsunda har genom fotbollens försorg i snart 70 år attraherat stora evenemang till Stockholmsregionen.
* Råsunda kan uppfylla de krav Stockholms stad uttalat på evemangsarenaq i regionen. Stockholms stad vinner de effekter man sagt sig vilja uppnå.
* Stockholms stad har sedan i juni, då man förklarade sig villiga till diskussion att delta i Råsundaprojektet, haft en positiv attityd i diskussionerna ända fram till nu.
* Stockholms stad har den 2 december meddelat att man ej kommer att medverka i Råsundaprojektet. Vi är överraskade och beklagar djupt 'avhoppet'.
* Rikskonferensen uppdrar till Förbundsstyrelsen att gå vidare med Nationalarenaprojektet och att parallellt undersöka andra alternativ.


Företrädare för SvFF, Solna och Stockholms stad har under hösten haft fem möten där Råsundaprojektet diskuterats. Diskussionerna har förts i positiv anda, och från Stockholms stads sida har man konstaterat att det inte finns några juridiska hinder för att ingå i som partner i ett driftbolag runt ett nytt Råsunda ombyggt till en interationellt gångbar evenemangs-arena. Stockholms stad har även föreslagit förprojektering, något SvFF och Solna gick med på men som Stockholms stad sedan backade ifrån.
- Vi tycker att det är en nonchalant behandling från Stockholms stad. Ingenting har förändrats i sak, det finns inga juridiska hinder och Råsunda-alternativet uppfyller alla de krav som ställts upp för en ny evenamangsarena. Att den politiska viljan i Stockholm inte vill medverka i Råsundaprojektet respekterar vi givetvis - men vi tycker att det beskedet kanske kunde ha kommit tidigare med tanke på att vi fört diskussioner sedan i juni, sade SvFF:s generalsekreterare Sune Hellströmer.
Rikskonferensen antog uttalandet efter en kort debatt, där fördelarna med en ny arena i Globenområdet framhölls av Henrik Appelqvist (Hammarby).
- Stockholm har valt sin linje, nu gäller det för oss att gå vidare och manövrera den här frågan för svensk fotbolls bästa, sade förbundsordförande Lars-Åke Lagrell.