Medalj till Lennart Johansson

Lennart Johansson tilldelades den 22 februari Illis quorum i guld av tolfte storleken med inskriften "Illis quorum meruere labores". Statsminister Göran Persson delade ut medaljen under en lunch i Sagerska huset.
Regeringen tilldelade Lennart Johansson (hedersordförande i Svenska Fotbollförbundet, ordförande i UEFA, vice ordförande i FIFA) medaljen för hans mångåriga och framgångsrika ledarskap inom idrottsrörelsen såväl i Sverige som internationellt.
Medaljen instiftades 1785, inskriptionen "Illis quorum meruere labores" är latin och betyder (fritt översatt) "åt dem vars arbete gjort dem förtjänta".
Lola Johansson, Lennart Johansson och statsminister Göran Persson