SvFF:s konstituering

Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 25 april har styrelsen inom sig utsett vice ordförande för arbetsåret 2005/06.
Björn Ahlberg har utsetts till 1:e vice ordförande och Susanne Erlandsson till 2:e vice ordförande.