Riksdagen klubbade genom tillträdesförbudet

Från den 1 juli kan åklagare besluta om att våldsverkare ska utestängas från idrottsarenorna. Det beslutade riksdagen den 11 maj.
Huligan avvisasFotbollen har länge efterfrågat en möjlighet för polisen att ingripa mot kända våldsverkare på läktarna. Med den nya lagen ges nu möjligheten. För att utverka ett tillträdesförbud ska en förening eller ett förbund ansöka hos allmän åklagare som kan besluta om förbudet. Om en person som belagts med förbud trotsar förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.
- Det är välkommet att idrotten ges denna möjlighet att komma till bukt med personer som saboterar våra evenemang, säger Krister Malmsten, chef för juridik- och tävlingsenheten på SvFF.
- Däremot hade vi gärna sett en möjlighet till interimistiska beslut, d v s att åklagaren kunnat utfärda förbud tills vidare. Det skulle möjliggöra snabbare åtgärder mot den här typen av brott. Vi tycker inte heller att det är bra att det endast är förbund och föreningar som kan ansöka om förbud, det vore naturligt att polisen hade samma möjlighet.
För att någon ska få tillträdesförbud ska det finnas risk för att personen begår ordningsstörande brott eller stör säkerheten vid arrangemanget. Hänsyn tas bland annat till om personen begått liknande brott tidigare. Personer under 15 år kan inte få tillträdesförbud och brott begångna före denna ålder ska ej heller tas i beaktande.
Samtliga partier i riksdagen stod bakom förslaget men de borgerliga partierna reserverade sig för en utökning av förbudet. M, kd och fp vill även att brott begångna före 15 års ålder ska inräknas i bedömningen och att även andra arrangörer än idrottsorganisationer ska kunna ansöka om förbud.
Se även:
Faktablad Ju 05.02 från Justitiedepartementet