Analys av division 2-klubbarnas ekonomi

Föreningarna i Division 2 redovisade 2004 sammantaget ett underskott uppgående till 1,6 miljoner kronor, att jämföras med 2003 års överskott på 0,3 miljoner kronor. Det framgår av den analys av division 2-föreningarnas ekonomi som nu finns publicerad.

Division 2-föreningarnas ekonomi 2004