SvFF tar över licenshanteringen 8 maj

Den 8 maj 2006 kommer hela registret över spelarlicenser och ungdomar att föras över från Folksam till Svenska Fotbollförbundet. Från det datumet kommer SvFF att hantera alla frågor kring detta.
Två nya medarbetare på SvFF: s Juridik- & tävlingsenhet kommer att hantera detta: Björn Eriksson, som redan börjat, samt Christer Witt, som börjar sin tjänst i mars månad.
Båda kan sökas via gruppnummer, 08-735 95 70 (licenshantering).
Mer information om rutiner, licensanmälningar och annat som kan tänkas bli aktuellt kring licenshanteringen kommer vi under våren successivt att informera om, och i god tid inför övertagandet.
All information kommer också göras tillgänglig på hemsidan samt delges i vår löpande information till klubbar, distrikt och media.
Olycksfallsförsäkringen är kvar i Folksam även i fortsättningen , så vid skada ringer ni Folksam telefon 08-772 87 40.