"Prostitution en politisk fråga"

Vid lördagens förbundsmöte i Stockholm tog Lars-Åke Lagrell bland annat upp frågan om den förväntade ökningen av prostitutionen i samband med fotbolls-VM i Tyskland i sommar. SvFF och den internationella fotbollen har agerat i frågan, vilket ni kan läsa om här.

FIFA fördömer kraftfullt alla brott mot mänskliga rättigheter, i synnerhet trafficking och påtvingad prostitution. Samtidigt avvisar FIFA de krav som förekommer på att fotbollen ska ta egna initiativ kring lagstiftning och polisarbete.
- FIFA fäster mycket stor vikt på respekten för människors liv och integritet. Men prostitution och trafficking är inte en del av ansvarsområdet för en internationell idrottsfederation - det är en fråga för myndigheter och lagstiftare i berörda länder, säger FIFA:s president Joseph S. Blatter.
- Som en global sportorgantisation är FIFA förpliktigat att följa internationell och nationell lag. Vår uppgift är att arrangera FIFA:s tävlingar i enligthet med gällande bestämmelser. När det gäller socialt ansvarstagande arbetar FIFA sedan många år med kampanjer med FN-organisationer och NGO:s. VM 2006 i Tyskland är tillägnat barnens rättigheter, freden och kampen mot diskriminering, säger Joseph S. Blatter.
Lars-Åke Lagrell om frågan:

FIFA (arrangör av kommande VM i Tyskland) UEFA och nationsförbunden inklusive Svenska Fotbollförbundet har agerat inom de ramar som fotbollen kan verka inom när det gäller frågan om den i Tyskland förväntade ökningen av prostitutionen under fotbolls-VM i sommar. Bland annat har den tyska regeringen, som äger frågan, tagit intryck av uppvaktningen och genomför en rad åtgärder

.
Svenska Fotbollförbundet,och andra nationsförbund, har uppvaktat sina politiska företrädare som i sin tur tagit upp frågan i de sammanhang där den hör hemma. Den svenske justitieministern Thomas Bodström har agerat inom EU och satt frågan i blixtbelysning och påverkat den tyska regeringen. Även EU-kommissionären Franco Frattini har agerat i sakfrågan.

Svenska Fotbollförbundet har (via undertecknad) tydligt tagit avstånd från allt vad prostititution är - och innebär för de utsatta. I december skrevs jag en debattartikel i Aftonbladet (se nedan) tillsammans med Bo Ringholm och Jens Orback samt i Svenska Dagbladet tillsammans med RF:s ordförande Karin Mattsson.

Svenska Fotbollförbundets styrelse har i de sammanhang det varit möjligt försökt att lyfta frågan och informerat den svenska fotbollsrörelsen om vårt ställningstagande. Senast på vårt förbundsmöte lördag 1 april i Stockholm, samt tidigare via vår hemsida.

Men detta är en politisk fråga i grunden.

Att prostitutionen är laglig i Tyskland kan svensk fotboll inte ändra på även om vi vill det. Våra och andra länders politiska företrädare måste agera för att en lagändring ska kunna komma till stånd. Sverige har som nation diplomatiska förbindelser med Tyskland och länderna är båda med i EU där dessa frågor hör hemma, och där frågan ska diskuteras och bör drivas.

Därför rekommenderar vi alla organisationer, företag, föreningar och förbund som vill ha debatt om prostitutionen i Tyskland att försöka få med politikerna att diskutera vad man kan göra åt frågan.

Att svensk fotboll tar avstånd är självklart. De tiotusenstals svenskar och hundratusentals andra människor som kommer att besöka Tyskland i samband med VM som turister och som fotbollsåskådare, får ta ett eget personligt ansvar för vad de gör på sin fritid.
Vårt landslag är där för att representera Sverige och prestera maximalt på fotbollsplanen. Våra ledare och andra för att utveckla fotbollen på de möten som i övrigt hålls under ett världsmästerskap.
Att vi tar avstånd är självklart men det ändrar inte några lagar i ett annat land.

Lars-Åke Lagrell

ordförande

Svenska Fotbollförbundet
(Ur Aftonbladet 29/12 2005)
Sexhandel är aldrig OK
Larmrapporterna talar om att kvinnor kommer att luras till Tyskland i tron att de ska få arbete som till exempelvis servitriser. I själva verket kommer de att tvingas till prostitution.
Det finns därför anledning för regeringen och svensk fotbollsrörelse att markera att vi tar avstånd från sexhandel och prostitution som är ett stort samhällsproblem och som inte idrotten kan göras ansvarig för.
Vi vill uppmana alla svenska fotbollsälskare som kommer att resa till VM att tänka på att det ska vara fair play både på och utanför fotbollsplanen. Det är helt enkelt inte OK att köpa sex.
En förutsättning för sexhandel är att det finns efterfrågan på att köpa sexuella tjänster. Det är vår uppfattning att svenska män, för det är män som svarar för nästan alla sexköp, oavsett om de är i Sverige eller utomlands, inte ska stödja en industri som exploaterar, förnedrar och kränker kvinnor.
Människohandeln, eller trafficking som det också kallas, är ingenting annat än en slavhandel ovärdig vår tid, som vi på det bestämdaste fördömer.
Regeringen arbetar aktivt mot människohandel och särskilt mot utnyttjandet av kvinnor och barn i prostitution. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett nationellt handlingsprogram för det fortsatta arbetet med att bekämpa alla former av människohandel.
Regeringen och riksdagen anser att prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och barn. Sedan 1999 är det förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige. Och den 1 juli 2002 infördes människohandel för sexuella ändamål som ett nytt brott. Dessa lagar är viktiga instrument i kampen mot prostitution och människohandel.Och lagarna är effektiva.
Sedan förbudet mot sexköp trädde i kraft har antalet gatuprostituerade minskat drastiskt, enligt polis och socialtjänst. Och kriminaliseringen har också inneburit att antalet män som köper sex minskat. Enligt Rikskriminalpolisen fungerar lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster som en barriär mot att människohandlare etablerar sig i Sverige.
Det finns anledning att påpeka att lagarna också är normgivande. Den svenska allmänhetens stöd för förbudet mot sexköp ökar, enligt tre attitydundersökningar som Sifo genomfört. Åtta av tio svenskar stödjer lagen, visar den senaste undersökningen.
Prostitution och människohandel känner inga gränser och på samma sätt som vi utvecklar vårt arbete i Sverige i dessa frågor så är det naturligt att vi gör det även internationellt. Det utökade samarbetet inom EU, i Europarådet och andra internationella fora kring människohandel speglar väl den uppfattning Sverige har. Medvetenheten om de skadeverkningar som särskilt utnyttjandet av kvinnor och barn i prostitution medför blir bredare och omfattar fler. Genom detta samarbete har Sverige kunnat föra ut sin syn på prostitution i olika sammanhang och kommer även fortsättningsvis att göra det.
FN uppskattar att upp till fyra miljoner kvinnor och barn är offer för människohandel varje år. Människohandlarna är välorganiserade och samvetslösa affärsmän som tjänar enorma summor på att exploatera kvinnor och barn. Idrottsrörelsen och regeringen tar avstånd från och fördömer människohandel i alla dess former.
Gör det du också!
Bosse Ringholm

vice statsminister och idrottsminister
Jens Orback
jämställdhetsminister
Lars-Åke Lagrell
ordförande i Svenska Fotbollförbundet