RIN sänkte bötesbeloppet för Hammarby

Riksidrottsnämnden har beslutat att sänka Hammarbys bötesbelopp, efter sensommarens avbrutna derby, till 75.000 kronor.

Svenska Fotbollförbundet fråntog Hammarby tre poäng efter det avbrutna derbyt mot Djurgården i augusti, asmt bötesförelade klubben med 200.000 kronor.
Hammarby överklagade till RIN, som ändrade bötesföreloppet från 200.000 kronor till 75.000 kronor men inget i övrigt. Motiveringen är att inga allvarliga personskador uppstod i samband med de bråk som förekom och vid den planinvasion som skedde.