Nio av tolv Riksinstruktörer utsedda

Svensk klubbfotboll har, på herrsidan, fått allt svårare att hävda sig i de internationella cuperna. Antalet utländska spelare i klubbarna i våra högsta serier har ökat kraftigt, vilket gör att de inhemska talangerna har svårt att etablera sig. På sikt kan det hota landslagens framgångar.
Svensk fotboll har därför bestämt sig för att ta ett historiskt krafttag kring våra elitfrågor. Fotbollen gör den största satsningen någonsin på ett enskilt projekt de närmaste fyra åren. I pengar satsas det 60 miljoner kronor.
Stefan Lundin.Tipselitprojektet, som startades 1992 med hjälp av medel från Svenska Spel, har stor del i de framgångar svenska landslagen haft under de senaste åren. Projektet tillför såväl allsvenskan som våra landslag många talanger varje år och förhoppningsvis även framöver. Åtskilliga av de spelare som deltagit i Tipselitträning är idag också etablerade proffs i europeiska storklubbar.
Men arbetet behöver förstärkas och behovet innefattar idag fler delar än talangutveckling. Elitföreningarna har därför ett eget projekt som gagnar till att stärka föreningarnas totala verksamhet, så att fler föreningar runt om i landet får erfarenheter och möjlighet att ta del och lära av framgångsrika satsningar.
En tredje del är en utbyggd och omgjord tränarutbildning, allt från basutbildning på ungdomsnivå till de yttersta elittränarnas fortsättningsutbildning.
För damfotbollen blir den främsta inriktningen att förbättra organisationen och verksamheten i klubbarna, men också att fortsätta utveckla talangerna så att Sverige i en allt hårdare konkurrens kan fortsätta tillhöra världstoppen såväl med klubb- som landslagen.
Därför anställs nu tolv Riksinstruktörer (RI) som ska svara för tränarutbildningen, stödja tränar- och spelarutbildningen ute i distrikten, samt föra ut elitklubbarnas gemensamma slutsatser till andra föreningar i landet. RI ska ses som ett nav i satsningen.
Tio av dessa placeras regionalt. Två tjänster centralt med inriktning på beteendevetenskap och fysiologi. Därefter ska distrikten komplettera med två spelarutbildare per distrikt (en för herr- och en för damfotboll).
Lasse Jacobsson.Cirka 80 personer sökte de tolv tjänsterna. Grundkrav var genomgången steg 4-utbildning eller motsvarande, samt att ha tränarerfarenhet på hög nationell nivå. Det var en fördel att vara förtrogen med SvFF:s tränarutbildning och ha erfarenhet som instruktör eller utbildare. Internationell fotbollserfarenhet och högskoleutbildning ansågs som en merit. Distriktfotbollens representanter har deltagit i urvalet av kandidaterna.
På fredagen blev nio namn klara. Runt nyår hoppas vi ha de återstående tre namnen klara.
Följande personer blir SvFF:s Riksinstruktörer från 1 januari:
Skåne/Blekinge: Roland Larsson
Småland/Halland: Lasse Jacobsson
Västergötland/Värmland: Christer Swärd
Göteborg/Bohuslän/Dalsland: Stefan Lundin
Örebro/Södermanland/Östergötland: Urban Hammar
Stockholm/Gotland: Göran Göransson
Uppland/Västmanland: Per Hansson
Dalarna/Gestrikland/Hälsingland: Janne Lindstedt
Västerbotten/Norrbotten: PG Eliasson