Representantskapet beslutar om tävlingsbestämmelserna

Svenska Fotbollförbundet bjöd in de allsvenska klubbarna och Svensk Elitfotbolls styrelse (SEF) till en träff i tisdags på Råsunda. På dagordningen fanns tv-frågor, agentproblematiken, elitprojektens tolv nya Riksinstruktörer samt hur de nyss beslutade Tävlingsbestämmelserna ska tolkas inför kommande säsong.

I en del media har diskussionen runt Tävlingsbestämmelserna tolkats som om gällande bestraffningsregler, bland annat tillämpning av poängavdrag för ordningsstörning i samband med match, ska ändras eftersom de Allsvenska klubbarna framförde synpunkter i den riktningen.

Representantskapet hålls i december varje år och det är där besluten tas om Tävlingsbestämmelserna. 45 fotbollsröster fördelas, för eller emot de motioner som lämnats in till SvFF före 1 september varje år. De är fördelade enligt följande: 24 från Distriktsförbunden, åtta från Svensk Elitfotboll (SEF), sju från Förbundsstyrelsen samt sex från Elitföreningen Damfotboll (EFD).

De allsvenska föreningarna anser att de som eventuellt skapar ordningsstörningar vid allsvenska matcher inte bryr sig om huruvida föreningarna åläggs böter eller andra bestraffningar. Och att fotbollen därför bland annat att bör överväga att ta bort poängavdrag som en möjlig bestraffning ur Tävlingsbestämmelserna.

Svensk Elitfotboll (SEF), där förutom de Allsvenska föreningarna även Superettans föreningar inryms, har startat en arbetsgrupp med en översyn av bestämmelserna kring ordningsstörningar. Den gruppen ska nu kompletteras med representanter från SvFF. Resultatet av det arbetet avgör sedan hur frågan tas vidare inför 2007 års Representantskap.