Angående säkerheten vid matcher

Ikväll spelar Sverige EM-kval mot Moldavien på Råsunda. Det innebär att Svenska Fotbollförbundet (SvFF) som arrangör har att följa de krav som UEFA ställer vid liknande matcher (liksom FIFA vid VM-kval).

UEFA skickar därför en matchdelegat (även domardelegat) till Sverige för att övervaka att allt kring matchen fungerar enligt de krav UEFA anger för arrangörerna. Om SvFF inte uppfyller UEFA:s arrangörskrav så skickar delegaten och domaren in en rapport till UEFA:s Disciplinnämnd som beslutar om eventuell påföljd. SvFF hyr in den säkerhet som förbundet anser behövs för uppdragen när vi spelar matcher på Råsunda (eller i Göteborg/Malmö).

Vid allsvenska matcher har de allsvenska arrangörerna att följa den elitmanual som klubbarna tagit fram tillsammans, och de Tävlingsbestämmelser (TB) fotbollsrörelsen beslutat gemensamt om. Klubbarna hyr också in den säkerhet man anser behövs för aktuell match. SvFF har (förrutom domarna) en matchdelegat (vid vissa matcher även en säkerhetsdelegat) som har att se till att elitmanualen och TB följs. Matchdelegaten, samt domaren, skickar in sin rapport till Tävlingskommitten som i sin tur avgör om SvFF:s Disciplinnämnd (som väljs av årsmötet) ska ta upp eventuella händelser vid aktuell match till beslut. Om så sker får alla parter ge sin syn på det inträffade.

Om inget felaktigt begås av de som ansvarar för säkerheten så bötesförelägges givetvis inte de bolag som hyrs in att ansvara för säkerheten.

Anders Sigurdson, SvFF.s säkerhetschef