Handlingsplan för säkrare fotboll och ökad trivsel på arenorna

Svensk fotboll, med Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) står eniga i de åtgärder som behövs för att få en positiv läktarkultur.

När de säkerhetsansvariga i elitklubbarna i Allsvenskan och Superettan samlades i Stockholm på onsdagen, rådde stor enighet kring det fortsatta säkerhetsarbetet och vad som ska prioriteras. Alla parter inser att man kan göra mer för att det ska bli säkrare på våra elitmatcher, men det finns områden där fotbollen också måste få hjälp av andra aktörer.

Runt 64 miljoner kronor beräknas säkerhetsarbetet i svensk elitfotboll kosta klubbarna i Allsvenskan, Superettan, Föreningen Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet 2011.

Fotbollen och ishockeyn kommer att samverka genom SvFF och Ishockeyförbundet och Svensk Elitfotboll och Hockeyligan.

Föreningen Svensk Elitfotbolls just genomförda undersökning om säkerhetskostnaderna visar att dessa ökat dramatiskt de senaste fem åren.

Tredubblade kostnader

I Allsvenskan har kostnaderna tredubblats från drygt 10 miljoner kronor 2005 till drygt 31 miljoner kr 2011. I Superettan är trenden den samma, från 2,8 miljoner till 8,1 miljoner.

Alla parter, klubbarna, SEF och SvFF anser att kostnadsutvecklingen är oacceptabel. Undersökningen är färsk och ska ytterligare analyseras.

Värdefullt ideellt arbete

Utöver de direkta kostnaderna finns ett stort ideellt arbete. Omräknat i pengar drygt 16 miljoner kronor. Lägg därtill SvFF:s kostnader, utbildningar och annat blir prognosen för 2011  63,9 miljoner kronor.

Huvudsyftet med konferensen var den här gången att identifiera de viktigaste frågorna och få fram en gemensam handlingsplan för att förebygga och stävja händelser som varit under våren i Allsvenskan.

Handlingsplan

SEF och SvFF ska tillsammans arbeta fram en handlingsplan inom ramen för rådande lagstiftning och regelverk. Samtidigt har olika aktörer ansvar för olika frågor. Det yttersta ansvaret för att en fotbollsmatch genomförs på ett tryggt och säkert sätt vilar helt på klubbarna.

Samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan uppmanas att hos Datainspektionen söka tillstånd att föra register över personer som har tillträdesförbud eller har arrangörsavstängning från klubbarna.

De tekniska kraven för kameraövervakning måste bli bättre och kriterierna för länsstyrelsernas tillståndsgivning måste vara lika i hela landet.

Supporterdialog

Fotbollen är beroende av sina supportar. Supporterskaran är oerhört bred och det är mångas intressen som måste tillgodoses. Dialog med bland annat Supporterunionen står på programmet central men klubbarna har ett ansvar lokalt i en supporterdialog.

Förbättrad lagstiftning

Fotbollen har tidigare framfört önskemålet om att den som har tillträdesförbud till matcharena, även ska förbjudas att vistas inom ett visst avstånd från arena. Den frågan och önskemål om förlängt tillträdesförbud – idag max ett år – samt anmälan vid polisstation vid egna klubbens bortamatch aktualiserares återigen av fotbollen. Maskeringsförbudet är också en fråga som aktualiserats efter händelsen i Malmö.

Samverkan med ishockeyn

Svenska Ishockeyförbundet och Hockeyligan deltog i vid säkerhetskonferensen. Det finns åtskilliga gemensamma intressen att bevaka och åtgärder att utveckla. Hockeyligan har bland annat diskuterat införandet av personliga biljetter.