Inbjudan till tränarutbildning Uefa A 2017

Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning inbjuder härmed till två tränarkurser på A-nivån om vardera 24 utbildningsplatser. Varje kurs består av fem utbildningstillfällen med sammanlagt 20 utbildnings-dagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbeviset "UEFA-A-Diploma".

UEFA A har inför 2017 reviderats genomgående för att anpassas till de nya direktiv som anges av UEFA Coaching Convention 2015. Dessa direktiv innebär bland annat en tydligare definition av målgruppen och en mer omfattande studieplan i form av ökat antal studietimmar. Kursen består av fem moduler om vardera fyra dagar, totalt 20 dagar. Mellan modulerna genomför kursdeltagaren arbetsuppgifter i hemmiljö.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som är tränare på en hög tävlingsnivå (högre divisionerna för seniorer) eller som har ambitionen att nå en sådan hög tävlingsnivå, eller tränare som arbetar inom elitklubbarna som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna.Anmä

Ansökningstiden för 2017 års utbildning gick ut den 1 nov.