Så ska fotbollen locka längre

Pojkfotboll Uppland.

Att fler ska spela längre är en av fotbollens viktigaste framtidsfrågor. Nya förenklade regler ska få motionsspelet i föreningarna att växa.
I Uppland har man drivit ett pilotprojekt för att öka antalet spelare och stärka klubbarna.

Spontanfotboll och andra idrottsaktiviteter på fredagskvällar. Förberedelselag för ensamkommande ungdomar. Introduktionskurs för lite äldre barn och ungdomar som vill börja med fotboll. Det är några av satsningarna som sju Upplandsklubbar drog i gång 2015 i projektet "Fler ska spela fotboll längre".

– Vi har fått positiv respons från föreningarna. De tycker att de har fått ut mycket och vill fortsätta även om projektet formellt är avslutat. Syftet är att medverkande klubbar ska få fler utövare och ledare som fortsätter att vara föreningsaktiva längre, säger projektledaren Linus di Zazzo och fortsätter:

– Föreningsutveckling är ett måste för att fotbollen ska fortsätta att vara en attraktiv verksamhet. Ett levande föreningsliv där alla får plats och kan idrotta på sina premisser så länge som möjligt är också viktigt för folkhälsan.

Fotbollen har på senare år tappat utövare – inte minst bland tonåringar. Samtidigt har många föreningar allt svårare att rekrytera ledare.
Motionstrenden lockar många ungdomar att lämna fotbollen. Gymkedjorna attraherar unga. Korpen har fått fler medlemmar i åldern 16-25 år.

Gerhard Sager, ordförande i SvFF:s tävlingskommitté:
– Det är väl bra att ungdomar spelar fotboll i Korpen, men vi behöver dem i föreningarna. Som spelare och medlemmar och på sikt som ledare, domare och i andra funktionärsuppdrag. För att slå vakt om fotbollsföreningarna behövs en påfyllning.

Han var också ordförande i projektets arbetsgrupp. Syftet framgår av namnet, och "Fler ska spela fotboll längre" har haft tre inriktningar:

 • Föreningsutveckling – hitta olika sätt för klubbarna att rekrytera och behålla medlemmar, vilket pilotföreningarna i Uppland arbetat med.
 • Se över regelverket – för att få fler att fortsätta och för att underlätta så kallad motionsfotboll inom föreningarna.
 • Analys av orsaker till att många lämnar fotbollen i tonåren.

Från och med i år finns nya bestämmelser som uppmuntrar till motionsfotboll. Distriktsförbunden har stor frihet att organisera tävlingsformer för motionsfotboll.
– Det kan vara sju-, nio- eller elvamanna. Det kan vara seriespel i traditionell form eller sammandrag med flera lag samtidigt. Distrikten får själva bestämma vad som passar dem bäst, säger Gerhard Sager.

Den andra viktiga regelnyheten är att vem som helst får vara med i motionsfotboll – för vilken klubb som helst. Det spelar ingen roll om man är registrerad för föreningen eller inte – eller om man tillhör en annan klubb. I motionsfotboll är det tillåtet att representera olika klubbar.
Och alla spelare i motionslaget (upp till 30 stycken) är försäkrade via den årliga laglicens på 1 500 kronor som föreningen betalar in till distriktsförbundet.

Upplands FFPilotprojektet i Uppland

Sju klubbar ingick i "Fler ska spela fotboll längre": Fanna BK, Funbo IF, Lagunda AIK, Märsta IK, Rimbo IF, Storvreta IK och Upsala IF.

 • Här är en del av vad de har gjort:
 • Gemensamt kansli med lokal innebandyklubb och samordning för att fler ska spela både fotboll och innebandy.
 • Samträning av flera åldersgrupper av flicklag för att stärka klubbgemenskapen och få fler att vilja fortsätta.
 • Breddtänk kring herrlaget där träningsnärvaro ska vara avgörande för vilka som spelar matcher.
 • Förberedelselag för flykting-ungdomar, som sedan slussas in i ordinarie lag.
 • Ensamkommande ungdomar integreras i seniorlag.
 • Satsning på att utbilda föräldrar till ledare med Magnus Hedman som föreläsare.
 • Nattfotboll och annan spontan idrott på fredagskvällar.
 • Kafé och andra aktiviteter i klubblokalerna för att locka nya medlemmar.
 • Introduktionskurs för lite äldre barn som vill börja med fotboll.
 • Obligatorisk domarutbildning för alla barn under första året med elvamannaspel.