Förbundsledare 2010 - Svenska Fotbollförbundets satsning på unga ledarbegåvningar

Logo Förbundsledare 2010Projektet Förbundsledare 2010 är svensk fotbolls största satsning någonsin på unga förtroendevalda och unga ledarbegåvningar. Förberedelserna inför projektet drog igång i samband med SvFF:s omorganisation bland kommittéer och förtroendevalda. Projektgruppen startade sitt arbete under hösten 2007 samtidigt som rekryteringen av unga pågick för fullt ute i distrikten.

Målet är att till SvFF:s konstituering år 2009 men framförallt 2011 ha unga ledarbegåvningar som kan arbeta som kommittéledamöter inom SvFF samt i styrelser och kommittéer inom sina SDF eller föreningar. Tanken är att när projektet är slutfört kommer de unga ledarna vara mer förberedda för sina uppdrag inom föreningar, distrikt och SvFF än tidigare generationer. Inom SvFF finns idag öronmärkta platser för unga ledarbegåvningar inom samtliga kommittéer.

Arbetsgruppen består av 3 yngre förtroendevalda, Frida Andersson, Daniel Ljungberg och Josefine Jardenäs samt ordförande för SvFF Lars-Åke Lagrell.

Alla distrikt har blivit ombedda att handplocka unga ledarbegåvningar till projektet. Samtliga deltagande distrikt har även minst en mentor knuten till projektet. Åldersspannet är otroligt, deltagarna är mellan 17-70 år. Totalt deltar över 100 adepter och ca 30 mentorer.

Projektet innehåller tre delar; utbildning, mentorskap och praktik.

 • Utbildning i olika ämnen kommer att ske centralt vid olika träffar
 • Mentorskapet kommer att inledas med en utbildning i vad mentorskap är och hur man kan arbete. Detta kommer sedan att ske i varje distrikt men på olika sätt. Här bestämmer mentorn och adepterna själva hur de vill ha det.
 • Praktik kommer att ske lokalt i distrikten. Här kommer adepterna ha stora möjligheter att påverka vad de vill fördjupa sig inom. Det kan till exempel vara tävlingsfrågor, domarfrågor eller anläggningar. Det här är den största delen av projektet.

En första träff genomfördes i januari 2008 där deltagarna fick följande information:

 • Genomgång av projektet
 • Hur fungerar svensk fotboll/ UEFA/ FIFA?
 • Hur ser damfotbollen ut idag?
 • Nya nationalarenan
 • SvFF:s kansliorganisation och ekonomi
 • Mentorskapsutbildning
 • Föreningskunskap
 • Första träffen mentor - adept

Sen har distrikten arbetat vidare på olika sätt:

 • Genomfört mentor-adept träffar lokalt inom varje SDF (utan inblandning från projektgruppen)
 • Adepter (ungdomar) har valts in i arbetsgrupper och kommittéer i sina distrikt.
 • Adepter har genomfört utbildningar och studiebesök i sina distrikt.
 • Pengar för mentorträffar och utbildning av ungdomarna får SDF från SvFF

En andra träff genomfördes i oktober 2008 där deltagarna fick följande:

 • Föreläsning i föreningsutveckling
 • Föreläsning i tävlingsjuridik
 • Match - Sverige-Portugal
 • Kunskapsutbyte adepter/mentorer
 • Föreläsning av Tommy Söderberg "Hur är det att vara förbundsledare?"
 • Träff mentor - adepter

Projektgruppen har:

 • Planerat den andra träffen utifrån deltagarnas önskemål på första träffen.
 • Varit i kontakt med adepter och mentorer via mail, telefon och personlig kontakt mellan de två träffarna.
 • Startat Facebook-grupp för att underlätta kontakter mellan deltagare.

Efter andra träffen kom önskemål från några distrikt om att dela gruppen beroende på nivå. Några adepter var lite mer erfarna och andra helt nya inom organisationen.

För att tillgodose det önskemålet genomfördes en träff under U21-EM i Malmö 2009. 24 adepter kom till denna träff som gav dem chans att få fördjupad kunskap inom tävlingsjuridik eller föreningsutveckling. Deltagarna fick även en utbildning i arrangemang och diskuterade vad som hänt i respektive distrikt.