Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 23 september 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 23 september 2009 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Andreas Dahl, Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: IFK Göteborg - Hammarby, AH 20/9
Beslut avstängd: 2009-09-27
_ _ _

Disciplinnämnden gör bedömningen, att Andreas Dahl genom sitt ojusta spel äventyrar motspelaren Sebastian Eriksson säkerhet.