Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 3 november 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 3 november 2009 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Rapporterad förening: Örgryte IS
Match/speldag: Örgryte - Trelleborgs FF AH, 24/9 
Förseelse: inkastat föremål
Beslut: 5000:-

Rapporterad förening: Djurgården
Match/speldag: Djurgården - Halmstads BK AH, 24/9 
Förseelse: inkastade föremål
Beslut: 10.000:-

Rapporterad förening: Landskrona BOIS
Match/speldag: Mjällby AIF - Landskrona BOIS, SE 24/9 
Förseelse: pyroteknik
Beslut: 25.000:-

Rapporterad förening: AIK Fotboll AB
Match/speldag: Helsingborgs IF - AIK AH, 24/9 
Förseelse: pyroteknik
Beslut: utan åtgärd

Rapporterad förening: Trelleborgs FF
Match/speldag: Trelleborgs FF - Helsingborgs IF AH 27/9 
Förseelse: pyroteknik
Beslut: 15.000:-

Rapporterad förening: Djurgården
Match/speldag: AIK - Djurgården AH, 28/9 
Förseelse: pyroteknik
Beslut: 15.000:-

Rapporterad förening: Örebro
Match/speldag: Örebro - Malmö AH, 4/10 
Förseelse: pyroteknik
Beslut: utan åtgärd

Rapporterad förening: Örgryte
Match/speldag: Örgryte - Helsingborg, AH 18/10 
Förseelse: pyroteknik
Beslut: 15.000:-

Rapporterad förening: Assyriska FF
Match/speldag: Assyriska - Landskrona BOIS SE, 18/10 
Förseelse: inkastat föremål
Beslut: utan åtgärd

Rapporterad förening: IFK Norrköping FK

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 3 november 2009 behandlat matchdelegat Olle Möllers anmälan gällande matchen IFK Norrköping - Ljungskile SK som spelades i Superettan den 5 oktober 2009.

Av matchdelegatens rapport framgår bl a att "klackens" utrymme på östra läktaren inte var avgränsat, att åskådare stod i utrymningsgångarna och att tjänstgörande personal inte kände tillräcklig trygghet för att konfrontera "klacken" under matchen för att få dem att hålla gångarna fria.
IFK Norrköping FK har inkommit med yttrande.
Av utredningen framgår att IFK Norrköping FK:s styrelse beslutat upplåta sittplatsläktaren på östra långsidan till supporterläktare med stående publik oaktat att klubbens egen säkerhetsorganisation avstyrkt detta med hänvisning till den säkerhetsrisk detta skulle innebära.

''Enligt Elitfotbollsmanualen 9kap. 2 bil. 2p. Arenasäkerhet
Klubbarna ska upprätta fasta rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar o s v fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.''
Disciplinnämnden finner att IFK Norrköping har brutit mot föreskrifterna i Elitfotbollsmanualen, som utgör en del av SvFF:s Tävlingsbestämmelser. Klubben ska därför åläggas en straffavgift. Vid bestämmande av straffavgiftens storlek beaktar Disciplinnämnden att klubben mot den egna säkerhetsorganisationens avrådan ändå upplåtit ifrågavarande läktare - med de brister ur nu ifrågavarande säkerhetssynpunkt detta inneburit - till stående publik.

Disciplinnämnden beslutar
att ålägga IFK Norrköping FK en straffavgift om 25 000 kronor.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: AIK Fotboll AB

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 3 november 2009 behandlat följande anmälan.

I samband med matchen AIK- Djurgården som spelades den 28 september 2009 i allsvenskan har matchdelegaten Bertil Lindgren riktat anmälan mot AIK i enlighet med 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2-3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser.
AIK har yttrat sig.
- - - - -
Utredning
Av den tillgängliga utredningen i ärendet framgår bl.a. följande
1. Inkastade föremål.
I 48 minuten kastades en tom glasflaska från norra ståplatsläktaren mot det område Djurgårdens målvakt befann sig. Ingen träffades.

2. Pyroteknik
En bengal och två kinasmällare antändes på norra ståplatsläktaren före matchstart; likaså en rökfackla samt i samband med matchstart ytterligare en rökfackla. I 15 matchminuten antändes 3 bengaler och en kinasmällare, i 18 minuten en kinasmällare. I samband med AIK:s entré i andra halvlek antändes ca 80 bengaler samt två+ kinasmällare med stor rökutveckling som följd . I 58 matchminuten antändes 3 bengaler samt i 60 minuten en fyrverkeripjäs.

3. Obehörigt beträdande av spelplanen
Under tilläggstid efter 90 matchminuten tog sig en åskådare in från östra sittplats mot södra ståplats men blev snabbt och resolut omhändertagen och överlämnad till polis. Händelsen föranledde inget spelavbrott.

Disciplinnämndens motivering och bedömning
Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter.
I syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna har Disciplinnämnden antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 - i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Trots de störningarna som förekommit framgår av utredningen att AIK vidtagit omfattande åtgärder att i samverkan med polis förekomma och beivra händelser av beskrivet slag vilket disciplinnämnden i viss mån beaktar i förmildrande riktning. Ett framträdande exempel är de åtgärder som vidtogs då åskådaren som nämnts ovan tog sig in från östra sittplats. Med anledning av det ingripande som skedde anser disciplinnämnden att AIK inte ska erhålla någon påföljd för denna händelse.

Övriga händelser ska föranleda böter med 50 000 kr varav 45 000 kr belöper på störningar på grund av pyroteknik.

Med hänvisning till vad ovan anförts beslutar Disciplinnämnden jämlikt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 50 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: GAIS
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 3 november 2009 behandlat följande anmälan.

I samband med matchen IFK Göteborg - GAIS som spelades den 5 oktober 2009 i allsvenskan har matchdelegaten Björn Andersson riktat anmälan mot GAIS i enlighet med 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2-3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser.
GAIS har yttrat sig.
- - - - -
Utredning
Av den tillgängliga utredningen i ärendet framgår bl.a. följande
1. Inkastade föremål.
I 45 minuten kastades en ca två decimeter lång gastub in på planen i anslutning till målvakten. I samband med förlängning efter 90 minuter kastades en snusdosa och ett plaströr in på plan. Ytterligare ett plaströr kastades ned från läktaren och träffade en publikvärd i ansiktet.

2. Pyroteknik
Före matchstart tändes i skydd av en banderoll 15-20 bengaler. Banderoller antändes men släcktes.

Disciplinnämndens motivering och bedömning
Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter.

Med hänvisning till vad ovan anförts beslutar Disciplinnämnden jämlikt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga GAIS böter om 30 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Malmö FF

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 3 november 2009 behandlat följande anmälan.

I samband med matchen Örebro - Malmö FF som spelades den 4 oktober 2009 i Allsvenskan och matchen Malmö FF - IFK Göteborg som spelades den 19 oktober 2009 i Allsvenskan har matchdelegaterna Göran Lundberg och Stefan Johansson riktat varsin anmälan mot Malmö FF i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser 6 kap. 2-3 §§.
- - - - -
I anmälan gällande matchen Örebro - Malmö FF som spelades den 4 oktober 2009 skriver matchdelegat Göran Lundberg att det i samband med line-up antändes 20-25 st bengaler på MFF:s läktarsektion.
I anmälan gällande matchen Malmö FF - IFK Göteborg som spelades den 19 oktober 2009 skriver matchdelegat Stefan Johansson att det i samband med matchstart antändes 20 st bloss som gav ett blinkande sken och utvecklade rök.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller kastat in föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Malmö FF böter om 40 000 kr som är en gemensam påföljd i ärende 24671 - 2009 och 24786 - 2009.