Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 14 september 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 14 september 2010 fattat beslut i följande ärende:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Östers IF
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Landskrona BoIS – Östers IF, SE, 10/8
Beslut: 5.000:-

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Falkenbergs FF – Landskrona BoIS, SE, 19/8
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Halmstads BK – Malmö FF, AH, 23/8
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: Örgryte
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Örgryte – Falkenbergs FF, SE, 24/8
Beslut: 5.000:-

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: AIK – IFK Göteborg, AH, 29/8
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: AIK
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: AIK – IFK Göteborg, AH, 29/8

BESLUT

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår att den coca-cola mugg, som kastades mot AD 2, kom från den del av sektion 104 som genom avtal disponeras ensamt av SvFF och som AIK därigenom inte har någon dispositionsrätt över. Visserligen har AIK det övergripande ansvaret för arenan, och därmed strikt ansvar för vad som händer där – bortsett från vad gäller bortalagets supportersektioner. Men genom att AIK inte har någon möjlighet att utöva sitt arrangemangsansvar över denna läktarsektion är det inte heller rimligt att AIK ska bära ansvaret för handlingar som utförs därifrån. Istället bär SvFF detta ansvar. SvFF är dock inte ett bestraffningsbart organ enligt 14 kap 1 § i RF:s stadgar, varför SvFF inte kan bestraffas för den inträffade händelsen. Disciplinnämnden utgår dock från att SvFF tar sitt ansvar och vidtar kraftfulla åtgärder så att liknande händelser inte kan ske i framtiden.

Vad sedan gäller det hårda föremål (en hård, ca 2 x 1 cm stor halstablett) som kastades mot och träffade AD 2, finner Disciplinnämnden det utrett att den kastades från en sektion som AIK bär strikt ansvar för.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar

att ålägga AIK en straffavgift om 5.000 kronor på grund av inkastande av föremål.