Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 23 juli 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam den 23 juli 2010 fattat beslut i följande ärenden:

Anmäld part: Edward Ofere, Malmö FF
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: AIK – Malmö FF, AH, 17/7
Beslut: avstängning den 1 augusti 2010
Motivering: "Ofere riskerar motståndarens säkerhet genom att satsa mot denne utan kontroll"