Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 26 oktober 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 26 oktober 2010 fattat beslut i följande ärende:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Malmö FF – Helsingborgs IF, AH, 15/9
Beslut: 25.000:-

Anmäld part: Hammarby
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Hammarby – Syrianska FC, SE, 2/10
Beslut: utan åtgärd

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: tifoflagga mellan kortlinje och reklamskylt samt antändande av pyroteknik
Match: Malmö FF – IFK Göteborg, AH, 26/9
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Malmö FF – IFK Göteborg, AH, 26/9
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: IF Elfsborg
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: IF Elfsborg – IFK Göteborg, AH, 22/9
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: inkastande av föremål samt antändande av pyroteknik
Match: IF Elfsborg – IFK Göteborg, AH, 22/9
Beslut: 25.000:-

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Malmö FF – Kalmar FF, AH, 18/10
Beslut: utan åtgärd

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Malmö FF – Helsingborgs IF, AH, 15/9

Beslut
Matchdelegat Bert Andersson skriver i sin anmälan att det strax innan match antände en bengal under ett heltäckande Tifo. Bengalen slocknade av själv (brann ut) efter en stund men detta var en mycket allvarlig incident. I direkt anslutning till detta antändes 19 bengaler och 2-3 blixtbengaler på läktarsektionen. Detta innebar kraftig rökutveckling som gjorde att matchen fördröjdes. I matchens 18:e minut antändes 1 blixtbengal på MFF:s sektion 04, i matchens 94:e minut antändes 1 bengal på MFF:s sektion 04.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Disciplinnämnden konstaterar inledningsvis att Malmö FF inte yttrat sig särskilt i frågan om vilken fara som kan ha uppkommit genom att en bengal antändes under den s.k. Tifon. Beträffande Disciplinnämndens bedömning beträffande händelser som innebär fara för att åskådare kan komma att skadas har nämnden i ett policymeddelande angett sina synpunkter.
I föreliggande fall kan det med stor visshet antas att en antänd bengal under en stor Tifo d.v.s. tygduk innebär en avsevärd risk för att – om Tifon antänds – detta kan innebära fara för åskådarnas säkerhet och allvarliga skador. Även om det nu aktuella förfarandet inte föranlett någon skada anser Disciplinnämnden att det varit fråga om en så stor exponering av åskådarnas säkerhet att detta ska beaktas vid påföljdens bestämmande.
Disciplinnämnden anser sig i sammanhanget ha anledning att med skärpa uttrycka förhoppningen att händelser av detta slag inte ska upprepas.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.
att ålägga Malmö FF böter om 75 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Hammarby
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Ljungskile SK – Hammarby, SE, 26/9

Beslut
Matchdelegat Thomas Engström skriver i sin anmälan att när Hammarbys supportrar anländer till arenan har men en stor mängd flaggor och banderoller samt en hel kartong med pappersrullar "av typen som används i räknemaskiner" med sig. Under match kastas en rulle in på planen mot en liggande Ljungskilespelare, rullen träffar domaren Per Melin dock utan personskador.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

att ålägga Hammarby böter om 10 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Helsingborgs IF - GAIS, AH, 2/10

Beslut
Matchdelegat Christel Brorsson skriver i sin anmälan att det i samband med lineup antändes tre bengaler som kastades in på planen. I 27:e minuten antändes ett antal bengaler samt efter match när spelarena tackar sina supportar antänds ytterligare två bengaler.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas straffavgift.

att ålägga GAIS böter om 35 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Helsingborgs IF – GAIS, AH, 2/10

Beslut
Matchdelegat Christel Brorsson skriver i sin anmälan att i den 52:a minuten kastas en plastmugg med öl mot skadad GAIS spelare som passerar på väg mot avbytarbåset. Plastmuggen träffar inte spelaren.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas straffavgift.

att ålägga Helsingborgs IF böter om 5 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.

Anmäld part: Djurgården
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Djurgården – AIK, AH, 3/10

Beslut
Matchdelegat Lennart Vestervall skriver i sin anmälan att det i samband med matchstart (lineup) smäller tre knallskott, i 42:a minuten small två knallskott samt att en bengal (handfackla) antänds . I 47:e minuten small ett knallskott samt antändes en bengal (handfackla).

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas straffavgift.

att ålägga Djurgårdens IF böter om 25 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.