Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 29 september 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 29 september 2010 fattat beslut i följande ärende:

Till Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har inkommit en protest mot att Utsiktens BK i matchen IK Oddevold – Utsiktens BK (matchresultat 2 – 2) som spelades den 20 september 2010 i div. 2 Västra Götaland, använt sig av en obehörig spelare.

Utsiktens BK har yttrat sig.

- - - - -

1 kap. 11 § SvFF:s representationsbestämmelser
"Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare samt spelare med spelklarhet efter den 7 september får inte delta i den nya, eller i förekommande fall lånande enligt 2 kap. 20-21 §§, föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna i resterande serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen, SM-slutspel för flickor, eller i pojk- och juniorallsvenskan eller i kvalificeringsspel till pojk- och juniorallsvenskan, innevarande säsong. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell övergång till Sverige samt vid nylicensiering.

Spelare som efter övergång till annan förening och som, till följd av i ovanstående stycke angivna begränsningar i representationsrätten i den nya föreningen, inte ges någon möjlighet att delta i den nya föreningen kan söka dispens från 1 stycke ovan.

Framställning om dispens ska göras skriftligen av spelaren till SvFF:s TK. Dispens medges om särskilda skäl föreligger."

Motivering
Disciplinnämnden finner att utredningen visar att:
• Spelaren Azmar Jalali blev spelklar för Utsiktens BK den 8 september 2010 och således var förhindrad att deltaga i Utsiktens BK:s representationslag under resterande serie- och eventuella kvalmatcher säsongen 2010.

• Notering om detta fanns på övergångsanmälan genom en stämpel, som upplyste om att "Övergångsanmälan ankom SvFF efter 31 augusti. OBS! Se SvFF:s representationsbestämmelser 1 kap 11 §".

• Utsiktens BK var medvetna om det förhållande som anges i representationsbestämmelsernas 1 kap 11 §, då ansökan om dispens inlämnats. Denna inkom till SvFF den 7 september 2010.

• Dispensansökan var ofullständig och genom e-post den 7 september 2010 till Azmar Jalali begärdes komplettering av dispensansökan. Någon komplettering har inte inkommit.

Sammantaget innebär detta att Utsiktens BK använt en obehörig spelare i matchen mot IK Oddevold. Genom att söka dispens visar Utsiktens BK att man varit medveten om regelverket. Vidare är det, enligt 1 kap. i representationsbestämmelserna, föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Disciplinnämnden finner inte att Utsiktens BK:s agerande i ärendet kan hänföras till administrativa misstag enligt tävlingsbestämmelsernas 3 kap. 5 § och ej heller att det föreligger andra särskilda skäl att ersätta poängförlust med straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar

att i matchen IK Oddevold – Utsiktens BK tillerkänna IK Oddevold segern med 3 – 0 och 3 poäng

Till Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har inkommit en protest mot att Utsiktens BK i matchen Utsiktens BK – Kinna IF (matchresultat 3 – 1) som spelades den 24 september 2010 i div. 2 Västra Götaland, använt sig av en obehörig spelare.

Utsiktens BK har yttrat sig.

- - - - -

1 kap. 11 § SvFF:s representationsbestämmelser
"Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare samt spelare med spelklarhet efter den 7 september får inte delta i den nya, eller i förekommande fall lånande enligt 2 kap. 20-21 §§, föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna i resterande serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen, SM-slutspel för flickor, eller i pojk- och juniorallsvenskan eller i kvalificeringsspel till pojk- och juniorallsvenskan, innevarande säsong. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell övergång till Sverige samt vid nylicensiering.

Spelare som efter övergång till annan förening och som, till följd av i ovanstående stycke angivna begränsningar i representationsrätten i den nya föreningen, inte ges någon möjlighet att delta i den nya föreningen kan söka dispens från 1 stycke ovan.

Framställning om dispens ska göras skriftligen av spelaren till SvFF:s TK. Dispens medges om särskilda skäl föreligger."

Motivering
Disciplinnämnden finner att utredningen visar att:
• Spelaren Azmar Jalali blev spelklar för Utsiktens BK den 8 september 2010 och således var förhindrad att deltaga i Utsiktens BK:s representationslag under resterande serie- och eventuellt kvalmatcher säsongen 2010.

• Notering om detta fanns på övergångsanmälan genom en stämpel, som upplyste om att "Övergångsanmälan ankom SvFF efter 31 augusti. OBS! Se SvFF:s representationsbestämmelser 1 kap 11 §".

• Utsiktens BK var medvetna om det förhållande som anges i Representationsbestämmelsernas 1 kap 11 §, då ansökan om dispens inlämnats. Denna inkom till SvFF den 7 september 2010.

• Dispensansökan var ofullständig och genom e-post den 7 september 2010 till Azmar Jalali begärdes komplettering av dispensansökan. Någon komplettering har inte inkommit.

Sammantaget innebär detta att Utsiktens BK använt en obehörig spelare i matchen mot Kinna IF. Genom att söka dispens visar Utsiktens BK att man varit medveten om regelverket. Vidare är det, enligt 1 kap. i representationsbestämmelserna, föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.
Före Utsiktens BK:s match mot Kinna IF hade IK Oddevold inkommit med protest rörande Jalalis obehörighet som spelare i matchen IK Oddevold – Utsiktens BK den 20 september. Med beaktande av att Utsiktens BK före matchen mot Kinna IF underlåtit att kontakta SvFF:s kansli för att utröna huruvida dispensansökningen bifallits eller ej, och ej heller kompletterat dispensansökningen trots föreläggande därom, saknar den omständigheten – att Utsiktens BK inte informerats av SvFF om IK Oddevolds protest – betydelse vid bedömningen av ärendet.

Disciplinnämnden finner inte att Utsiktens BK:s agerande i ärendet kan hänföras till administrativa misstag enligt tävlingsbestämmelsernas 3 kap. 5 § och ej heller att det föreligger andra särskilda skäl att ersätta poängförlust med straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar

att i matchen Utsiktens BK – Kinna IF tillerkänna Kinna IF segern med 3 – 0 och 3 poäng