Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 20 april 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam den 20 april 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Joe Sise, Halmstads BK
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Halmstads BK - GAIS, Allsvenskan, 16/4
Beslut: avstängning den 24 april 2011
Motivering:
"Vårdslöst spel som äventyrar motståndarens säkerhet."