Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 21 september 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 21 september 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Matteo Blomqvist Zampi, Östers IF
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Östers IF – IFK Värnamo, Folksam U21 Södra, 28/8
Beslut: avstängning under den 26 september 2011
Motivering: "."