Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 26 april 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 26 april 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Halmstads BK
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Halmstads BK – Kalmar FF, Allsvenskan, 2/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Trelleborgs FF – Malmö FF, Allsvenskan, 4/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Östers IF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Östers IF – GIF Sundsvall, Superettan, 9/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: IF Brommapojkarna
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: IF Brommapojkarna – Jönköpings Södra IF, Superettan, 9/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Degerfors IF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Qviding FIF – Degerfors IF, Superettan, 10/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Jitex BK
Rapporterad händelse: ej besvarat "Överenskommelse om match"
Match: Djurgården – Jitex, Damallsvenskan, 10/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Damelitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Djurgården
Rapporterad händelse: saknat matchläkare
Match: Djurgården – Jitex, Damallsvenskan, 10/4
Beslut: 5.000:-

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Malmö FF – Halmstads BK, Allsvenskan, 11/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Västerås SK FK
Rapporterad händelse: arenabrister
Match: Västerås SK FK – Åtvidabergs FF, Superettan, 11/4

Beslut
Matchdelegat Leif Grahn skriver i sin anmälan att det vid det aktuella matchtillfället kunde konstateras att ett antal anmärkningar vid slutbesiktningen av Swedbank Park arena inte åtgärdats. Bl. a. var grindar och trappuppgångar inte gulmålade samt att det saknades spärrpaket vid entréerna.

Västerås SK FK skriver bl. a. i sitt yttrande att man arbetat hårt med att bristerna skulle åtgärdas inför seriestart. Dock har åtgärdernas processande hos bl.a. arenaägare och kommun dragit ut på tiden.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Disciplinnämnden ser allvarligt på att bristerna på arenan inte åtgärdats. Nämnden anmärker särskilt på avsaknaden av spärrpaket vid entréerna vilket ur ett säkerhetsperspektiv, då man utan dessa inte kan fastställa antal åskådare på arenan vid matchtillfället, är mycket allvarligt.

Disciplinnämnden beslutar

att ålägga Västerås SK FK en straffavgift om 10.000 kronor på grund av
ovan nämnda arenabrister

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Landskrona BoIS – IFK Värnamo, Superettan, 11/4
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: Hammarby
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Assyriska FF - Hammarby, Superettan, 11/4
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: Assyriska FF
Rapporterad händelse: låsta evakueringsgrindar
Match: Assyriska FF - Hammarby, Superettan, 11/4

Beslut
Matchdelegat Pelle Höög skriver i sin anmälan att evakueringsgrindarna bakom östra och västra läktaren, som ska användas vid en eventuell evakuering, var låsta. Två publikvärdsansvariga var försedda med nyklar till grindarna men dessa hade man behövt leta reda på vid en snabb evakuering.

Assyriska FF skriver i sitt yttrande att matchvärdar var försedda med nyklar till grindarna. En av publikvärdarna låste av oklar anledning grindarna och så snart detta uppdagades låstes de omedelbart upp av en matchvärd.

Av 9 kap. 6 p. e) Elitfotbollsmanualen framgår:
"Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. Samtliga sådana dörrar och grindar ska alltid vara bemannade med särskilt utsedd dörrvakt, för att skydda mot missbruk och säkerställa utrymningsvägarna i händelse av nödevakuering. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan. "

Disciplinnämnden ser allvarligt på att evakueringsgrindarna varit låsta under delar av matchen.

Disciplinnämnden beslutar

att ålägga Assyriska FF en straffavgift om 20.000 kronor på grund av  ovan nämnd arrangemangsbrist.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: inkastande av föremål samt försenad matchstart
Match: IFK Göteborg - Örebro, Allsvenskan, 4/4
Beslut: 10.000:- på grund av inkastande av föremål samt erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan avseende försenad matchstart i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Åtvidabergs FF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Åtvidabergs FF – Qviding FIF, Superettan, 16/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Assyriska FF
Rapporterad händelse: saknat säkerhetsansvarig
Match: GIF Sundsvall – Assyriska FF, Superettan, 15/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: BK Häcken
Rapporterad händelse: saknat säkerhetsansvarig
Match: Syrianska FC – BK Häcken, Allsvenskan, 17/4

Beslut
Vid utredning av ärendet framgår att Leif Johansson är behörig att representera BK Häcken som säkerhetsansvarig. Anmälan ska därför lämnas utan åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd

Anmäld part: Syrianska FC
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Syrianska FC – BK Häcken, Allsvenskan, 17/4
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Djurgården
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik samt inkastande av föremål
Match: Djurgården – AIK, Allsvenskan, 4/4

Beslut:
Domare Jonas Eriksson och matchdelegat Gerhard Sager anmäler att det på Djurgårdens supportersektion på den södra läktaren i samband med line-up antändes ett stort antal kraftiga rökbloss som enligt Gerhard Sager inte kunde uppskattas till något exakt antal. Utöver detta antändes tio knallskott. På grund av den antända pyrotekniken från Djurgårdens supportrar (samt antänd pyroteknik från AIK:s supportrar på den norra läktaren – separat ärende) valde Jonas Eriksson att kalla in spelarna i spelartunneln/omklädningsrummen för att invänta att röken från pyrotekniken skulle skingras. Matchstarten blev försenad med cirka tio minuter.

Vidare anmäler Gerhard Sager att det sammanlagt under och i samband med matchen, utöver vad som nämnts ovan, antändes två knallskott, ett rökbloss, två bengaler samt att det förekommit rökutveckling av gul, röd/svart och vit rök vid sammanlagt fem tillfällen.

Gerhard Sager har vidare anmält att det i den 66 matchminuten från Djurgårdens sektion kastades en ljusfackla med gult sken in och landade strax bakom kortlinjen cirka 2,5 meter från målet. Den landade inte i närheten av någon och togs bort av brandpersonal.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken.

Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, åläggas påföljd.

I syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i
föreningarna, har Disciplinnämnden antagit den policyn att från den 1 oktober 2009 i
högre grad vid påföljdsbestämningen beakta åtgärder som förening visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten. Om dessa förutsättningar visas föreligga ska detta påverka påföljdsbestämningen i mildrande riktning. Då brister förekommit i säkerhetsarbetet ska detta föranleda påföljdsskärpning.

Djurgården har i sitt yttrande framfört bl.a. följande. Matchen förbereddes noga enligt den derbyrutin som under lång tid framarbetats mellan klubbarna. Vid ett möte den 25 mars, där bl.a. representanter för Djurgården, AIK och Polismyndigheten deltog, konstaterades att risken för pyroteknik var hög, varför klubbarna lade fram ett förslag om att ta fram s.k. pyroteknikbågar (larmbågar). Vid mötet utlovade Polismyndigheten att nödvändiga staket för bågarna kunde lånas av Polismyndigheten. Den 30 mars kontaktades emellertid Djurgården av Polismyndigheten som då inte ville kännas vid denna överenskommelse. När försöken att i stället hyra in de nödvändiga staketen misslyckades beslutade Djurgården att pyroteknikbågar skulle användas endast i mycket begränsad omfattning, och då enbart avseende personalutrymmen. Polismyndighetens agerande medförde att klubben fick dåliga förutsättningar att hitta alternativa säkerhetslösningar, och närvaron av ytterligare larmbågar hade med all sannolikhet lett till ett kraftigt reducerat antal pyroteknikpjäser under matchen. Vad gäller det inkastade föremålet skedde detta trots att s.k. kastnät monterats på Djurgårdens begäran.

Vad särskilt gäller frågan hur säkerhetsarbetet bedrivits i samband med matchen Djurgården- AIK anser Disciplinnämnden att redan det ansenliga antalet pyrotekniska pjäser indikerar att säkerhetsarbetet inte varit tillräckligt, detta oavsett påståendet om noggranna förberedelser. Det förhållandet att bistånd från polisen utlovats och - som föreningarna påstått - inte fullföljts, innebär enligt Disciplinnämnden inte att det visats att Djurgårdens ansvar påverkas. Under alla förhållanden har det ankommit på Djurgården att genom visitationer och andra åtgärder tillse att godtagbar säkerhet upprätthållits. Sammantaget har det således inte visats föreligga omständigheter av sådan art att detta särskilt ska påverka påföljden.

Av utredningen framgår att pyroteknik använts på det sätt anmälarna uppgett samt att det från Djurgårdens sektion kastats ett föremål in på området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser. Disciplinnämnden finner därför att Djurgården med stöd av 3 kap. 6 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska åläggas påföljd. Vid påföljdens bestämmande beaktar Disciplinnämnden i viss mån de förberedande åtgärder som Djurgården vidtagit.
Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Djurgården böter om 50 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.

Anmäld part: AIK
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Matcher:
Djurgården – AIK, Allsvenskan, 4/4
AIK – Mjällby AIF, Allsvenskan, 10/4
IF Elfsborg – AIK, Allsvenskan, 17/4

Beslut:

Djurgården - AIK

Domare Jonas Eriksson och matchdelegat Gerhard Sager anmäler att det i samband med line-up antändes ett stort antal pyrotekniska pjäser som totalt, på AIK:s supportersektion på den norra läktaren, uppgick till 55-60 bengaler. På grund av den antända pyrotekniken från AIK:s supportrar (samt antänd pyroteknik från Djurgårdens supportrar på den södra läktaren – separat ärende) valde Jonas Eriksson att kalla in spelarna i spelartunneln/omklädningsrummen för att invänta att röken från pyrotekniken skulle skingras. Matchstarten blev försenad med ca 10 minuter.

Vidare anmäler Gerhard Sager att det på AIK:s supportersektion på den norra läktaren, före och under matchen, antändes sammanlagt 4 knallskott, 6 bengaler samt 13 rökfacklor.
Två av bengalerna brann i omedelbar närhet av ett tygstycke i form av en banderoll.

AIK - Mjällby

Matchdelegat Göran Lundberg anmäler att det i samband med inmarsch antändes två knallskott. Vidare antändes två knallskott i matchens 45 minut och ytterligare ett knallskott i matchens 55 minut.

IF Elfsborg - AIK

Matchdelegat Olle Möller anmäler att det antändes sammanlagt två knallskott i matchens 24:e respektive 79:e minut.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken.

Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, åläggas påföljd.

I syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i
föreningarna, har disciplinnämnden antagit den policyn att från den 1 oktober 2009 i
högre grad vid påföljdsbestämningen beakta åtgärder som förening visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten. Om dessa förutsättningar visas föreligga ska detta påverka påföljdsbestämningen i mildrande riktning. Då brister förekommit i säkerhetsarbetet ska detta föranleda påföljdsskärpning.

Av utredningen framgår att matchen mellan Djurgården och AIK förbereddes noga enligt den derbyrutin som under lång tid framarbetats mellan klubbarna. Vid ett möte den 25 mars, där bl.a. representanter för Djurgården, AIK och Polismyndigheten deltog, konstaterades att risken för pyroteknik var hög, varför klubbarna lade fram ett förslag om att ta fram s.k. pyroteknikbågar (larmbågar). Enligt föreningarna förutskickade representanter för Polismyndigheten att nödvändiga staket för bågarna kunde lånas av polisen. Emellertid kom inte en sådan lösning till stånd. Enligt föreningarna medförde Polismyndighetens påstådda agerande att klubben därmed fick dåliga förutsättningar att hitta alternativa säkerhetslösningar. Enligt föreningarna hade ytterligare larmbågar med all sannolikhet lett till ett kraftigt reducerat antal pyroteknikpjäser under matchen.

Disciplinnämnden finner utrett att samtliga de anmälda gärningarna under de matcher som nu är till bedömning stöds av utredningen i vad avser antal pyrotekniska föremål. Påståendet om att banderoller antänts i matchen mellan Djurgården - AIK har inte tillräckligt stöd av den utredning som presenterats.

Vad särskilt gäller frågan hur säkerhetsarbetet bedrivits i samband med matchen Djurgården- AIK anser Disciplinnämnden att redan det ansenliga antalet pyrotekniska pjäser indikerar att säkerhetsarbetet inte varit tillräckligt, detta oavsett påståendet om noggranna förberedelser. Det förhållandet att bistånd från polisen utlovats och - som föreningarna påstått - inte fullföljts, innebär enligt Disciplinnämnden inte att det visats att AIK:s ansvar påverkas. Under alla förhållanden har det ankommit på AIK att genom visitationer och andra åtgärder tillse att godtagbar säkerhet upprätthållits. Sammantaget har det således inte visats föreligga omständigheter av sådan art att detta särskilt ska påverka påföljden.
Av utredningen framgår att pyroteknik använts på det sätt anmälarna uppgett. Disciplinnämnden finner därför att AIK med stöd av 3 kap. 6 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska åläggas påföljd. Vid påföljdens bestämmande beaktar Disciplinnämnden i viss mån de förberedande åtgärder som AIK vidtagit.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 90 000 kr som är en gemensam påföljd i
bestraffningsärendena nr 29470, 29471 samt 29543–2011.