Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 12 juni 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 12 juni 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan gällande inkastande av föremål.
Match: Hammarby – Assyriska FF, Superettan, 18/5
Yttrande: föreligger
Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Matchdelegaten har anmält att en cigarettändare kastats in på planen från sektion tillhörande Hammarby och dess supportrar, för detta är Hammarby att se som ansvariga. Ingen person träffades.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

Då supportrarna omgående identifierat ordningsstöraren så att föreningens organisation kunnat avvisa denne från arenan, personen som kastade föremålet har är arrangörsavstängd av Hammarby. Disciplinnämnden anser att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 6.4 föreligger. Anmälan skall därför lämnas utan vidare åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan vidare åtgärd

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: anmälan gällande antändande av pyroteknik
Match: Landskrona BoIS – Hammarby, Superettan, 21/5
Yttrande: saknas

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Matchdelegaten har anmält att en rökfackla antändes i matchens första minut, detta skedde på sektion tillhörande Landskrona BoIS och dess supportrar. För detta är Landskrona BoIS att se som ansvariga och ska åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar

att med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 § och 3 kap 6 § ålägga Landskrona BoIS en straffavgift om 15 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IFK Göteborg – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 14/5
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 25 000:-

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Matchdelegaten har anmält att nio rökfacklor antändes i samband med line up vilket ledde till att matchen försenades ca två minuter. I matchens 44:e minut antändes fyra st bengaler samt ytterligare en rökfackla, domaren stoppade matchen i väntan på att dessa skulle brinna ut. Samtligt av ovan skedde på sektion tillhörande Malmö FF och dess supportrar, för detta är Malmö FF ansvariga och skall åläggas påföljd. Ingen skada är rapporterad i samband med händelserna.

Matchdelegaten och Malmö FF är eniga om att visitering har skötts på ett mycket tillfredställande sätt vilket Disciplinnämnden beaktat vid bestämmande av påföljd.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: GAIS – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 21/5
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 50 000:-

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Matchdelegaten har anmält att minst 38 bengaler antändes i samband med line up. Ett ej angivet antal av dessa kastades över staketet och hamnade direkt nedanför läktaren. I matchminut 67 antändes ytterligare två bengaler och en rökfackla vilket ledde till att domaren stoppade matchen i väntan på att dessa skulle brinna ut. Samtliga av dessa 41 pyrotekniska pjäser har antänts på sektion tillhörande IFK Göteborg och dess supportrar, för detta är IFK Göteborg ansvariga och ska åläggas böter.