Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 21 juni 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 21 juni 2012 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärenden
Anmäld part: Daryl John Smylie, Jönköpings Södra IF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Assyriska FF – Jönköpings Södra IF, Superettan, 17/6
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. 25 juni 2012 t.o.m. 2 juli 2012

Motivering: Vårdslöst spel som äventyrar motståndarens säkerhet