Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 24 april 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 24 april 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: IFK Göteborg

Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Syrianska FC – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 1/4
Beslut:

IFK Göteborg har yttrat sig.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

Just innan matchstart antänds fem st rökfacklor (sorkrök) och tio st blixtbengaler på den östra läktaren, bortalaget sektion. I matchens 17:e minut antänds ytterligare en rökfackla på östra läktaren. För detta är IFK Göteborg ansvariga och skall åläggas påföljd.

Disciplinnämnden ser det som allvarligt när spelare, ledare och funktionärer riskerar att skadas i samband med sitt utövande.

Disciplinnämnden ser vidare att en överenskommelse fanns om att hemmalaget skulle sköta visiteringen vid entrén. Av matchdelegatens och säkerhetsdelegatens rapporter har Disciplinnämnden kunnat konstatera att visitationen var bristfällig. Detta fråntar inte IFK Göteborg ansvaret för sina supportrar men ska anses förmildrande vid bestämmande av påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 §, 3 kap 6 § samt RF stadgar 2 kap 14 §

att ålägga IFK Göteborg böter om 20 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: GAIS

Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Åtvidabergs FF – GAIS, Allsvenskan, herrar, 6/4
Beslut:

GAIS har yttrat sig.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

I samband med inmarsch och line up före matchstart har minst 17 st bengaler antänts på den för bortalagets supportrar tilldelade sektionen. En bengal kastades mot och träffade en TV-fotograf, ingen skada uppstod. I samband med ett GAIS mål har samme TV-fotograf knuffats till när ett tiotal supportrar sprungit ner från läktaren för att fira. För detta är GAIS ansvariga och skall åläggas påföljd.

Disciplinnämnden ser det som allvarligt när spelare, ledare och funktionärer eller andra som utövar sina uppdrag i samband med match riskerar att skadas i samband med sitt utövande.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 §, 3 kap 6 § samt RF stadgar 2 kap 14 §

att ålägga GAIS böter om 50 000:-, att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: AIK Fotboll AB

Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: AIK – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 12/4
Beslut:

AIK Har yttrat sig.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

I samband med inmarschen antänds 25 st bengaler och kort därefter fyra st rökfacklor på norra läktaren, tillhörande AIK och dess supportrar, i samband med detta hördes tre st knallskott. Två stycken mindre bränder bryter också ut på den norra läktaren då flaggor och konfetti fattade eld. Bränderna kunde släckas av brandpersonal.

Gällande detta är AIK att se som ansvariga och skall därför åläggas påföljd.

Som tidigare påpekats av Disciplinnämnden har faran med antändning av s.k. Tifos och annat brandfarligt material uppmärksammats och Disciplinnämnden har gjort ett policyuttalande den 1 april 2011.

I uttalandet anges bl.a.: "Disciplinnämnden vill dock som en markering på hur allvarligt nämnden ser på företeelsen härigenom uppmärksamma och inskärpa samtliga berörda föreningar, säkerhetsansvariga, matchdelegater m.fl. att nämnden fortsättningsvis kommer att bedöma de situationer då pyroteknik förekommer i anslutning till antändligt material och risk för personskada föreligger som så särskilt allvarliga att detta kommer att bedömas som försvårande omständigheter i straffmätningshänseende."

Gällande det mynt som kastats mot och träffat bortalagets tränare så att blodvite uppstår så är det styrkt att detta kommit från en sektion som AIK ansvarat för och ska för detta åläggas påföljd.

Disciplinnämnden ser det som allvarligt när spelare, ledare och funktionärer riskerar att skadas i samband med sitt utövande.

Disciplinnämnde ser vidare att för de åtgärder AIK vidtagit före, under och efter matchen skall tävlingsbestämmelsernas 3 kap 6.4 §, förmildrande omständigheter beaktas vid bestämmande av påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 §, 3 kap 6 § samt RF stadgar 2 kap 14 §

att för ärende 33583 och 33586 ålägga AIK Fotboll AB en gemensam påföljd med böter om 75 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen samt

att erinra AIK om att vid liknande förseelser kan Disciplinnämnden i enlighet med tävlingsbestämmelserna 3 kap 6.3 § komma att besluta om att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare eller att matcher skall spelas med en eller flera för åskådare stängda sektioner.

Anmäld part: Assyriska FF

Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Varbergs BoIS FC – Assyriska FF, Superettan, 14/4
Beslut: att erinra Assyriska FF om vad som föreskrivs i tävlingsbestämmelserna 3 kap 6

Anmäld part: Varbergs BoIS FC

Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Varbergs BoIS FC – Assyriska FF, Superettan, 14/4
Beslut: erinra Varbergs BoIS FC om vad som föreskrivs i tävlingsbestämmelserna 1 kap 1 § och STB 3 kap "Säkerhet och service"

Anmäld part: Malmö FF

Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Djurgården – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 16/4
Beslut: att erinra Malmö FF om vad som föreskrivs i tävlingsbestämmelserna 3 kap 6 §
Anmäld part: Marcus Lindberg, Ängelholms FF
Rapporterad händelse: anmäld för olämpligt uppträdande
Match: Östers IF – Ängelholms FF, Superettan, 19/4
Beslut: avstängning 29 april 2012

Anmäld part: Patrik S:t Cyr, IK Brage
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Assyriska FF – IK Brage, Superettan, 9/4
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. 27 april 2012 t.o.m. 5 maj 2012

Anmäld part: Susan Varli, AIK FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Vittsjö GIK – AIK FF, Damallsvenskan, 15/4
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. 29 april 2012 t.o.m. 5 maj 2012

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: Antändande av pyroteknik och inkastande av föremål
Match: Djurgården – GIF Sundsvall, 8/4 och IF Elfsborg Djurgården, Allsvenskan herrar, 31/3
Beslut:

Djurgården har yttrat sig.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

I matchen mot GIF Sundsvall (ärende 2) antänds i matchens 5:e minut två stycken bengaler /lysfacklor på sektion tillhörande Djurgården och dess supportrar, ingen skada är rapporterad i samband med detta. Gällande detta är Djurgården att se som ansvariga och skall därför åläggas påföljd.

I matchen mot IF Elfsborg (ärende 5) har anmälts av matchdelegat Bengt Samuelsson och domare Martin Hansson att mynt samt en snusdosa kastats mot en av IF Elfsborgs spelare utan träffa. Då anmälningarna inte entydigt anger varifrån de inkastade föremålen kom är det inte visat från vilken sektion dessa föremål kastades.

Därav är det inte styrkt att Djurgården är att se som ansvariga för detta. Anmälan skall därför i denna del lämnas utan bifall.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 3 kap 6.1 §

att ålägga Djurgårdens Elitfotboll AB en straffavgift á 15 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB

Rapporterad händelse: Antändande av pyroteknik.
Match: Hammarby – Halmstads BK, Superettan, 9/4
Beslut: Straffavgift om 15 000:-

Anmäld part: IF Elfsborg
Rapporterad händelse: Antändande av pyroteknik.
Match: Helsingborgs IF – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 8/4
Beslut: Straffavgift om 15 000:-