Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 17 oktober 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 17 oktober 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Mjällby AIF – AIK, Allsvenskan, herrar, 4/10
Yttrande: föreligger

Matchdelegaten har anmält att det i matchens 27:e minut antändes en bengal på AIK:s supporterläktare. Enligt uppgift både från anmälarens och från AIK:s yttrande så gjordes detta i 27:e minuten i omg 27 av Allsvenskan för att hedra Ivan Turinas minne. AIK har i sitt yttrande också beskrivit att man inom supporterledet plockat bort bengaler från andra och på så sätt minimerat bengalbränningen till en då man ansåg detta som hedrande.

P g a det säkerhetsarbete som lagts ner och som uppenbarligen varit framgångsrikt i den delen att de pyrotekniska pjäserna reducerats till en och övriga omständigheter så anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 22.4 § föreligger och därför ska anmälan lämnas utan åtgärd

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd

Anmäld part: Kalmar FF
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: IFK Norrköping FK – Kalmar FF, Allsvenskan, herrar, 5/10
Yttrande: föreligger

Matchdelegaten har anmält att det i matchens 25:e minut i samband med Kalmars FF:s 1-0 mål antändes ett knallskott på Kalmar FF:s läktarsektion. Inga skador finns rapporterade i samband med detta. Den person som gjorde detta identifierades och avvisades av polis.

Kalmar FF har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts i samband med matchen som bl a att den som antände knallskottet identifierades omgående och pekades ut så de kunde gripas av supporterpolis.

P g a det säkerhetsarbete som lagts ner och som uppenbarligen varit framgångsrikt i den delen att de pyrotekniska pjäserna reducerats till en samt övriga omständigheter anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 22.4 § föreligger och därför ska anmälan lämnas utan åtgärd

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Varbergs BoIS FC – Hammarby, Superettan, 5/10
Yttrande: föreligger

Matchdelegaten har anmält att det i matchens 43:e minut briserar ett knallskott på Hammarbys supportersektion.

Hammarby har i sitt yttrande medgivit att ett knallskott briserat inne på deras tilldelade läktarsektion. Hammarby anser däremot inte att det är fastställt att den som kastade knallskottet befann sig inne på denna sektion.

P g a det säkerhetsarbete som lagts ner och som uppenbarligen varit framgångsrikt i den delen att de pyrotekniska pjäserna reducerats till en samt övriga omständigheter anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 22.4 § föreligger och därför ska anmälan lämnas utan åtgärd

Disciplinnämnden beslutar

att  lämna anmälan utan åtgärd

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik Match: Djurgården – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 6/10
Beslut: Utan åtgärd

Matchdelegaten har anmält att strax efter matchens slut så avlossas ett knallskott på IFK Göteborgs supporterläktare. Knallskottet briserade på läktaren och kastades inte mot någon/något och inga skador finns rapporterade. För det inträffade är IFK Göteborg ansvariga.

P g a det säkerhetsarbete som lagts ner och som uppenbarligen varit framgångsrikt i den delen att de pyrotekniska pjäserna reducerats till en anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 22.4 § föreligger och därför ska anmälan lämnas utan åtgärd

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd

Bestraffningsärenden

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Hammarby – GAIS, Superettan, 19/9
Yttrande: föreligger

Anmälaren har angivit att ca 15 minuter in i andra halvlek, har en grupp från Hammarbys supportrar tagit sig in på den övre södra läktaren och ovanifrån attackerat GAIS med kastade föremål. Under tiden det kastas saker ovanifrån av Hammarbys anhängare så kastas det samtidigt saker från GAIS supportrar varpå minst en person träffas enligt anmälan. Anmälaren har vidare angivit att ett 40-tal GAIS anhängare forcerar två avspärrningar och fortsätter kasta föremål mot gruppen på övre etage. När dessa drivits bort så fortsätter GAIS supportarna enligt anmälaren att kasta föremål, bl a ett knallskott in mot publik i den nedre sydvästra kurvan av läktaren.

GAIS framför i sitt yttrande att man delar den uppfattningen som Hammarby tidigare framfört i sitt yttrande att det som inträffade på Tele 2 Arena är att betrakta som en "terroristattack".

GAIS är också av den bestämda uppfattningen att de eventuella överträdelser som gjordes av GAIS publik är en motreaktion på den grovt kränkande och oerhört farliga attack som deras supportrar utsattes för. GAIS har i sitt yttrande angivit att man inte uppmärksammat att några knallskott ska ha kastas från deras supportrar. Däremot medger man att det kastats saker mellan de båda supportergrupperingarna, man medger också att deras supportrar tog sig förbi avspärrningarna.

GAIS är dock av den uppfattningen att det bristande säkerhetsarbetet hos arrangören är den enskilt största bidragande faktorn till att ytterligare ordningsstörningar kunde inträffa vid Hammarbys familjeläktare, bl a anger man att för få ordningsvakter funnits på plats och att det tagit för lång tid att omgruppera dessa i samband med ordningsstörningen.

Säkerhetsdelegaten har i sitt yttrande bekräftat de båda föreningarnas uppgifter om att GAIS supportrar deltog i det handgemäng som uppstod efter det första angreppet från Hammarbyanhängarna och att konfrontation uppstod efter det att GAIS supportrar tagit sig över avspärrningarna som skulle skilja sektionerna åt. Vidare anger säkerhetsdelegaten att det är näst intill omöjligt, att se vem som kastade de anmälda knallskotten.

GAIS har ett ansvar för sina supportrars uppträdande i samband med match och ska för det inträffade åläggas påföljd i form av böter. I den uppstådda situationen är det ofrånkomligt att anse den attack som GAIS supportrar utsätts för och som är upprinnelsen till den uppstådda situationen som så provocerande att den ska ses som en förmildrande omständighet vid bestämmande av påföljd, bötesbeloppet ska därför kraftigt reduceras.

Straffvärdet för de handlingar GAIS bär ansvaret för bedömer Disciplinnämnden uppgå till 100 000 kronor. Med beaktande av den allvarliga provokation GAIS-supportrarna utsattes för bör straffmätningsvärdet bestämmas till 50 000 kronor.

Disciplinnämnden har vid sammanträde 2013-10-17 behandlat anmälan och beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 p. Riksidrottsförbundets stadgar:

att ålägga anmäld part böter om 50000 kronor, att inbetalas på SvFF:s pg 4633-4, senast inom en månad från beslutsdagen.