Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 26 november 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 26 november 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Östers IF – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 3/11
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 110 000:-

Matchdelegaten (MD) har anmält att kl 14.55 den aktuella matchdagen har tio röda, tio gula, tio blå och 10 vita rökbloss antänts, samtidigt antändes även ett 20-tal blixtbengaler, med en intensiv rökutveckling som följd. Två minuter senare antänds ett blått rökbloss och tre blixtbengaler, ingen skada finns rapporterad i samband med detta.

Kl 16.01 antändes fyra gula, fyra röda och fyra blå rökbloss samt 40 röda bengaler och fem blixtbengaler, ingen pyroteknik kastades med en publikvärd (PV) skadades då denne träffats av ett lock från en av de pyrotekniska pjäserna flög iväg och träffade PV:n på halsen. I matchminut 63 antändes ett rökbloss och en blixtbengal.
Efter matchens slut antänds en blixtbengal samt ett gult och ett blått rökbloss.

Samtliga 126 pyrotekniska pjäser ovan har antänts på Djurgårdens supportersektion.

MD påtalar att visitation genomfördes på ett mycket tillfredställande sätt och att mycket pyroteknik avvisiterades.

Vidare har MD anmält att efter matchen när Djurgårdens tränare befinner sig framför lagets supportrar för att tacka så hoppar åtta supportrar in från läktaren för att krama om tränaren. MD beskriver det inträffade som en "positiv" planinvasion, efter en stund hjälps dessa åtta personer upp på läktaren av ordningsvakter.

Disciplinnämnden konstaterar att Djurgården är ansvariga för det inträffade. För den antända pyrotekniken ska Djurgården åläggas påföljd i form av böter. Vad däremot gäller de personer som har lämnat läktaren konstaterar Disciplinnämnden att de snabbt har kommit tillbaka till läktaren igen och att det inte har förekommit någon aggressivitet eller fara för skada. Dessa händelser bör därför inte föranleda någon ytterligare påföljd.

Djurgården har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som föreningen tillsammans med arrangören lagt ner, detta har tagits i beaktande när nämnden bestämt påföljd.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IFK Göteborg – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 3/11
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 40 000:-

Matchdelegaten (MD) har anmält att samband med inmarsch och line-up antänds minst 20 bengaler och minst två blixtbengaler på IFK Göteborgs supportersektion. Två skador finns rapporterade i samband med detta varav den ena är en 13-årig pojke vars halsduk tagit fyr.

I övrigt har MD rapporterat om att en mycket noggrann visitering genomfördes och att det fanns hundar som avsökte arenan innan match och som sedan befann sig vid supporterinsläppet.

För det inträffade är IFK Göteborg ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Malmö FF – Syrianska FC, Allsvenskan, herrar, 3/11
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 25 000:-

Matchdelegaten har anmält att det under matchen antändes 12 pyrotekniska pjärse på Malmö FF:s supporterläktare. Dessa antändes enligt följande, i matchminut 15 en bengal och två blixtbengaler, i minut 71 ett knallskott, i minut 83 en rökutvecklare, i 84:e matchminuten fyra bengaler och i matchminut 90 tre st knallskott. Inga skador finns rapporterade i samband med detta. För det inträffade är Malmö FF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Anmälda parter:
Sulayman Traoré, Gunnilse IS (fotboll) och Fusal Club Ibra (futsal)
Avan Rekani, Gunnilse IS
Sizar Ayoub, Gunnilse IS
Emin Koljic, Gunnilse IS
Nikola Jevric, Gunnilse IS
Peter Faraj, Gunnilse IS
Zlatko Dervisevic, Gunnilse IS
Nedim Dzafic, Gunnilse IS (fotboll) och Lärje-Angereds IF (futsal)
Erik Svensson, Gunnilse IS (fotboll) och Futsal Club Charrua

Rapporterade händelser: anmälda enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Anmälaren har anmält att Sulayman Traoré samband med match mellan Gunnilse IS och Kärra KIF 14 augusti 2013 med anledning av vadhållningsinsatser som gjorts på matchen inte gjort sitt bästa i matchen och därmed medverkat till eller i vart fall försökt medverka till att otillbörligt påverka resultatet. Sulayman Traoré har vidare dels försökt att förmå andra spelare att heller inte göra sitt bästa i matchen samt enligt anmälaren heller inte anmält att han blivit kontaktad av annan för att otillbörligt påverka resultatet av matchen.

Avan Rekani, Sizar Ayoub och Emin Koljic har anmälts för att var för sig, efter samråd med Sulayman Traoré och i anledning av vadhållningsinsatser som gjorts på matchen, inte gjort sitt bästa i matchen och därmed medverkat till eller i vart fall försökt medverka till att otillbörligt påverka resultatet. Var och en av dessa har vidare enligt anmälaren underlåtit sig att anmäla att de blivit kontaktade av annan för att medverka till otillbörlig vadhållning på matchen.

Var och en av Nikola Jevric, Peter Faraj, Zlatko Dervisevic, Nedim Dzafic och Erik Svensson har anmälts för att de inte anmält att de blivit kontaktade av annan för att otillbörligt påverka resultatet av matchen.

Yttrande förelåg från samtliga utom från Nedim Dzafic

Inledning

Utgångspunkten för Disciplinnämndens bedömning är vad som är straffbart enligt 3 kap 27 § TB. Här regleras olika typsituationer som är straffbara, nämligen

* Enligt första stycket är det förbjudet att personligen eller genom ombud ingå vadhållning på match som man kan påverka resultatet av i egenskap av spelare, domare, ledare etc. Här krävs för straffbarhet att man på något sätt deltagit i vadhållningen som sådan.

* Enligt andra stycket regleras att om sådan person som anges i första stycket blir kontaktad för att medverka i vadhållning på angivet sätt är skyldig att underrätta SvFF om förhållandet.

* Enligt tredje stycket regleras att det är förbjudet att medverka eller försöka medverka till att påverka resultatet av en match. Han/hon ska då anmälas till bestraffning. I samma stycke anges också att den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan komma att förbjudas tillträde till matcharena under viss tid eller för all framtid.

Bedömning

Den inledande frågeställningen är sålunda om det i ärendet är klarställt att någon av de anmälda spelarna, som deltog i matchen i en eller annan funktion, har ingått vadhållning på matchen i fråga, antingen personligen eller genom ombud (brott mot första stycket). Det förekommer i ärendet uppgifter om att enligt vissa rykten så har skett. Disciplinnämnden har dock inte funnit dessa rykten så tillförlitligt bekräftade, att uppgifterna kan läggas till grund för ett fällande beslut.

Nästa fråga att bedöma är om någon av spelarna blivit kontaktade i avsikt att förmå dem att medverka i vadhållning på ifrågavarande match (andra stycket), vilket i så fall skulle föranleda upplysningsskyldighet till SvFF. Inte heller här har Disciplinnämnden funnit detta tillförlitligt bekräftat med sådan tyngd att det kan läggs till grund för fällande beslut.

Den sista frågan att besvara är om brott begåtts mot bestämmelserna i det tredje stycket, nämligen att någon eller några av spelarna medverkat eller försökt medverka till att påverka resultatet i matchen. Här vid gör Disciplinnämnden följande bedömning.

Av den tämligen omfattande utredningen som föreligger i ärendet finner Disciplinnämnden inledningsvis det ställt utom rimligt tvivel att Sulayman Traoré har varit initiativtagare till och den drivande kraften bakom framkallandet av situationen där vissa spelare uppmanats att skapa en "läggmatch" under påståendet att han var hotad av någon/några och att det var nödvändigt för hans säkerhet att Gunnilse förlorade matchen.

Det framkommer också i utredningen att Sulayman Traoré genom sitt agerande på planen under matchen uppsåtligen medverkat till att påverka resultatet i matchen. Av utredningen i ärendet finner Disciplinnämnden det också ställt utom rimligt tvivel att även spelarna Avan Rekani, Sizar Ayoub och Emin Koljic under matchen genom sitt agerande på planen uppsåtligen medverkat till eller försökt att påverka resultatet i matchen.

Samliga nu angivna spelare ha därigenom brutit mot bestämmelserna i TB 3 kap 27 §, tredje stycket, första punkten. För detta ska de ådömas en påföljd enligt 14 § RF:s stadgar. Gärningarna är att bedöma som grova enligt 14 kap 7 § andra stycket RF:s stadgar. Annan påföljd än avstängning under tämligen lång tid kan därför inte komma ifråga. Avstängningen bör vidare, med stöd av 14 kap 6 § andra stycket RF:s stadgar, avse såväl deltagande i tävling och uppvisning som utövande av uppdrag och gälla i all idrottslig verksamhet inom alla idrotter.

När det gäller övriga anmälda spelare finner Disciplinnämnden att anmälningarna mot dem ska lämnas utan bifall.

Under hänvisning till vad ovan anförts och enligt 14 kap. 2 § 14 p. Riksidrottsförbundets stadgar fattar Disciplinnämnden följande

BESLUT

1. att ålägga Sulayman Traoré avstängning under tiden fr.o.m 2013-12-02 t.o.m 2015-12-01

2. att ålägga anmälda parter, Avan Rekani, Sizar Ayoub och Emin Koljic avstängning under tiden fr.o.m 2013-12-02 t.o.m 2015-06-01.

3. att anmälningarna mot övriga anmälda spelare, nämligen Nikola Jevric, Peter Faraj, Zlatko Dervisevic, Nedim Dzafic och Erik Svensson lämnas utan bifall.

Besluten enligt punkt 1 och 2 avser deltagande i tävling/uppvisning/träningsmatch samt utförande av uppdrag i alla idrotter.