Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 3 september 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 3 september 2013 fattat beslut i följande ärende:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Gefle IF FF
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten enligt STB 3 kap 12 §, föreningens uppträdandeansvar.
Match: Åtvidabergs FF – Gefle IF FF, Allsvenskan, herrar, 4/8
Yttrande: föreligger
Beslut: att lämna anmälan utan åtgärd

Matchdelegaten har anmält att efter matchen har en spelare i Gefle IF FF, oklart vilken i frustration över ett domslut sparkat i väggen så att skada uppstod. Gefle IF FF har enl uppgift tagit på sig betalningsansvaret för detta.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik Match: IFK Norrköping FK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 22/8
Yttrande: föreligger
Matchdelegaten har anmält att det i den 18:e matchminuten i samband med Djurgårdens andra mål så antänds en bengal på Djurgårdens supportersektion.

Djurgården har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts och vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits innan denna match.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

P g a det säkerhetsarbete som lagts ner och som uppenbarligen varit framgångsrikt i den delen att de pyrotekniska pjäserna reducerats till en anser Disciplinnämnden att förmildrande omständigheter enligt tävlingsbestämmelserna 3 kap 22.4 § föreligger och därför ska påföljden stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Djurgården om vad som föreskrivs i 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd

Bestraffningsärenden

Anmäld part: AIK FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK FF – Hammarby IF DFF, Elitettan, 10/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 40 000:-

Domaren har anmält att en bit in i första halvlek antänds ett antal bengaler av AIK FF:s supportrar. I samband med starten av andra halvlek antänds återigen ett antal bengaler samt att det enligt anmälan antänds 10-15 st knallskott. Denna del har AIK FF i sitt yttrande motsatt sig och hävdar att det är antändandet av bengalerna som smäller till. Disciplinnämnden ser det inte som styrkt att några knallskott antänts men däremot att minst ett 20-tal bengaler antänts och för detta är AIK FF ansvariga.

Domaren har vidare anmält att det från AIK FF:s supportrar ropats såväl sexistiska som rasistiska tillmälen till Hammarbys spelare, Disciplinnämnden finner ingen anledning att ifrågasätta anmälarens uppgifter om detta.

Disciplinnämnden gör en gemensam bedömning av den antända pyrotekniken, de sexistiska och rasistiska tillmälen som anmälaren beskrivit och AIK FF ska till följd av detta åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Hammarby – Falkenbergs FF, Superettan, 26/8
Yttrande: saknas
Beslut: utan bifall

Matchdelegaten har anmält att i samband med matchens slut har ca 100 Hammarbysupportrar forcerat staketen och kommit in på området mellan läktaren och spelplanen bakom målet. Vidare anger anmälaren att Hammarbys ordningsvakter och övrig säkerhetsorganisation stoppat supportrarna från att komma in på spelplanen.

Disciplinnämnden konstaterar att Hammarbys säkerhetsorganisation hanterat situationen på ett bra sätt och på så vis hindrat ett större intrång från supportrarna.

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Östersunds FK – GAIS, Superettan, 24/8
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 5 000:-

Matchdelegaten har anmält att matchen tillfälligt avbröts i den 76:e matchminuten efter att slängt vatten på den ena assisterande domaren. Detta kom från en av GAIS supportrar. Denne person togs av ordningsvakter på plats och matchen kunde återupptas efter ca tre minuters avbrott. För det inträffade är GAIS ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Malmö FF – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 25/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 35 000:-

Matchdelegaten har anmält att det i matchminut 46 antändes tolv bengaler, två rökutvecklare samt fyra blixtbengaler och minuten efter antändes ytterligare två blixtbengaler, detta skedde på Malmö FF:s supporterläktare. För det inträffade är Malmö FF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Malmö FF har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som genomförts och vilka extra säkerhetsåtgärder som vidtagits innan denna match.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

Det säkerhetsarbete som lagts ner har tagits i beaktande vid bestämmande av påföljd.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Malmö FF – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 25/8
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 60 000:-

Matchdelegaten har anmält att det innan avspark antändes 35 bengaler av maskerade personer. Till följd av detta försenades matchstart med ca två minuter. Inga skador finns rapporterade men i samband med bengalbränningen antändes en flagga vilket orsakade en brand som omgående kunde släckas. För det inträffade är IFK Göteborg ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: Ryan Gilligan, IK Brage
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: IK Brage – IFK Värnamo, Superettan, 29/8
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängning tiden fr o m 11 september t o m 6 oktober 2013

Motivering: För att ha spottat på och i övrigt uppträtt olämpligt mot en funktionär stängs spelaren av en tid motsvarande fem matcher utöver den automatiska avstängningen.

Anmäld part: Daniel Åkervall, IK Brage
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: IK Brage – IFK Värnamo, Superettan, 29/8
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängning 13 september 2013

Motivering: För att ha äventyrat motståndarens säkerhet stängs spelaren av en match utöver den automatiska avstängningen. Datumet spelaren är avstängd är nästkommande match i Superettan

Tävlingsärenden:

Anmäld part: IK Brage
Rapporterad händelse: Anmälan om att säkerhetsansvarig inte deltog på för- och eftermötet i samband med match 000005154 Ljungskile SK - IK Brage utan skickade en avstängd spelare i stället.

Matchdelegaten har anmält att IK Brage inte hade någon säkerhetsansvarig på för- och eftermötet utan hade istället skickat en avstängd spelare i dennes ställe.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra IK Brage om vad som föreskrivs i STB