Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 4 juni 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 4 juni 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Syrianska FC
Rapporterad händelse: anmälan enligt 3 kap 22.1 § tävlingsbestämmelserna, att supportrar obehörigen beträtt spelplanen.
Match: Syrianska FC – Helsingborgs IF, Allsvenskan, herrar, 5/5
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan bifall

Matchdelegaten har anmält att det efter slutsignal springer in flera personer från Syrianska FC:s publik och funktionärer på spelplanen, anmälaren uppskattar detta till att vara sju personer.

Av dessa personer ska det enligt anmälaren bl a ha varit Syrianska FC:s tränare och sportchef varpå den senare ska ha konfronterat huvuddomaren gällande bedömningsfrågor. Syrianska FC:s säkerhetsansvarige har här per omgående varit framme och motat undan sportchefen från domaren.

Syrianska FC har i sitt yttrande angivit att samtliga personer som observerades på spelplanen var ackrediterade och hade rätt att befinna sig där.

Efter att ha tagit del av samtliga handlingar i ärendet ser Disciplinnämnden det inte som styrkt att det varit publik som beträtt spelplanen varav ingen påföljd ska åläggas Syrianska FC för den anmälda händelsen.

Disciplinnämnden beslutar

att  lämna anmälan utan bifall.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om att supporter obehörigen beträtt spelplanen
Match: Östers IF – AIK, Allsvenskan, herrar, 19/5
Yttrande: saknas
Beslut: erinran

Matchdelegaten har anmält att en AIK supporter hoppar över räcket och tar sig ner på inneplan för at sedan lugnt gå fram till AIK:s målvakt och överlämnat sin tröja. Därefter återvänder personen till läktaren. Detta skedde enligt anmälan 7-8 minuter efter matchens slut och efter det att spelarna varit framme och tackat supportrarna. Matchdelegaten anger att han inte sett detta när det inträffade utan via övervakningskameror i samban med eftermötet.

AIK har först förklarat sin syn på det inträffade och menar i sitt yttrande att förseelsen inte bör ses som bestraffningsbar / anmälningsbar i o m att matchdelegaten inte sett förseelsen "live".

Disciplinnämnden gör dock bedömningen att anmälan inte på något sätt är felaktig utan att den ska behandlas i sin helhet.

Efter en samlad bedömning anser dock inte Disciplinnämnden att den begångna förseelsen ska leda till någon ekonomisk påföljd för AIK.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra AIK om vad som föreskrivs i i 2 kap 26 § och 3 kap 22 § i Tävlingsbestämmelserna samt

att i övrigt lämna anmälan utan vidare åtgärd.

Anmäld part: Östers IF
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Kalmar FF – Östers IF, Allsvenskan, herrar, 23/5
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 15 000:-
Matchdelegaten har anmält att det i samband med Fair Play Ceremonin innan match antändes en bengal och ett knallskott på Östers IF:s supporterläktare.

Östers IF har i sitt yttrande beskrivit vad föreningen i samarbete med Kalmars FF gjort innan matchen för att förhindra liknande förseelser samt hur man går vidare för att detta inte ska upprepas. Östers IF anger också att de två som antänt dessa pyrotekniska pjäser har identifierats och av åklagarmyndigheten ålagts tillträdesförbud. För det inträffade är Östers IF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Det arbete som föreningen gjort har tagits i beaktande vid nämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 §

att ålägga Östers IF en straffavgift om 15 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om inkastat föremål
Match: Hammarby – Landskrona BoIS, Superettan, 20/5
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift om 5 000:-
Matchdelegaten har anmält att det i matchens 13:e minut kastades in en tändare från Hammarbys supporterläktare, denna landade ca 1,5 meter från den assisterande domaren. För det inträffade är Hammarby ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 §

att ålägga Hammarby en straffavgift om 5 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: AIK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 22/5
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 80 000:-

Matchdelegaten har anmält att det i samband med 1-0 målet i matchens femte minut antändes fem bengaler och i den 27:e minuten en bengal på AIK:s supporterläktare.

Vidare har delegaten anmält att det innan avspark i andra halvlek antändes ett stort antal bengaler, minst 70 stycken på AIK:s supporterläktare med stor rökutveckling som följd. Detta medförde också att andra halvlek försenades med ca nio minuter. I samband med rökutvecklingen hördes två knallskott brisera från den norra delen av läktaren, anmälaren kan inte med bestämdhet avgöra var dessa antändes. Rapport finns om vissa allergiska reaktioner men i övrigt inga rapporter om skador till följd av det inträffade.

Visitering och övrigt säkerhetsarbete har enligt rapport skötts på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande bestämmelser, trots detta har ovan händelse inträffat.

AIK har i sitt yttrande beskrivit det gedigna säkerhetsarbete som föreningen gjort, trots detta har ordningsstörningen, genom det stora pyrotekniska varit omfattande.

För det inträffade är AIK ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Det säkerhetsarbetet som genomförts ska dock i tas i beaktande i sänkande riktning vid bestämmande av påföljd.