Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 6 augusti 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 6 augusti 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Djurgården – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 21/7
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift om 25 000:-

Matchdelegaten har anmält att det innan matchstart antänds tre st rökutvecklare på IFK Norrköping FK:s läktarsektion, detta görs straxt efter användandet av en sk tifoduk samt att det i matchens femte minut antänds en bengal på samma sektion. Inga skador finns rapporterade i samband med detta. För det inträffade är IFK Norrköping FK ansvariga och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna

att ålägga IFK Norrköping FK en straffavgift om 25 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan om inkastande
Match: Djurgården – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 21/7
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 5 000:-

Assisterande domaren har anmält att det i samband med IFK Norrköping FK:s andra mål kastades en tiokrona in på planen. Myntet passerar enligt anmälaren ca 1 meter från den assisterande domarens huvud och landar ca fem meter in på planen. Tiokronan kastades från en sektion för vilken Djurgården är ansvariga. Djurgården har påtalat en provokation mot publiken (i form av en hyschande gest) från den målgörande spelaren i Norrköping.

Disciplinnämnden konstaterar att ett hårt föremål (en tiokrona) har kastats förbi den assisterande domaren och in på spelplanen, detta skedde från sektion för vilken Djurgården var ansvariga, Djurgården ska därmed åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna

att ålägga Djurgården en straffavgift om 5 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: GIF Sundsvall
Rapporterad händelse: anmälan om inkastat föremål
Match: GAIS – GIF Sundsvall, Superettan, 27/7
Yttrande: saknas
Beslut: att lämna anmälan utan åtgärd

Matchdelegaten har anmält att en tom petflaska kastades in mot den assisterande domaren i matchens minuten. Petflaskan träffade inte utan landade vid sidlinjen ca 1 meter från den assisterande domaren.

Disciplinnämnden konstaterar att ett föremål (en tom petflaska) har kastats in mot spelplanen, detta skedde från sektion för vilken GIF Sundsvall var ansvariga.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra GIF Sundsval om vad som föreskrivs i 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd

Anmäld part: Örgryte IS
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik
Match: Örgryte IS – Hammarby, Superettan, 29/7
Yttrande: saknas
Beslut: straffavgift om 15 000:-

Matchdelegaten har anmält att ca en minut före matchstart antändes två st rökfacklor med kraftig rökutveckling som följd, detta ledde till att brandlarmet utlöstes och att räddningstjänsten därmed larmades, detta skedde på sektion tillhörande Örgryte IS.

För det inträffade är Örgryte IS ansvarig och ska åläggas påföljd i form av straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22.1 § i tävlingsbestämmelserna

att ålägga Örgryte IS en straffavgift om 15 000:-. Straffavgiften ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Bestraffningsärenden
Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Hammarby – Örgryte IS, Superettan, 20/7
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 175 000:-

Matchdelegaten har anmält att det innan inmarsch antändes 62 rökfacklor och minst 111 bengaler och en blixtbengal, samtliga på sektioner för vilka Hammarby var ansvariga. Under matchens gång antändes i den 55:e minuten en bengal, i 59:e minuten en bengal, i 61:a minuten en bengal och en rökfackla samt i 67.e minuten en bengal och en blixtbengal. För det inträffade är Hammarby ansvariga och Disciplinnämnden anser att den stora omfattningen av antändande av pyroteknik ska medföra påföljd i form av kraftiga böter.