Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 24 november 2014

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 20 november 2014 fattat beslut i bland annat följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Ärende nr 445
Anmäld part Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match Hammarby – Jönköpings Södra IF, Superettan, 2/11
Yttrande föreligger

Säkerhetsdelegaten har efter matchen den 2 november 2014 i Superettan mellan Hammarby och Jönköpings Södra på Tele2-arena, anmält Hammarby enligt 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § SvFFs tävlingsbestämmelser för pyroteknik och planinvasion.

Hammarby har yttrat sig.

Beslut: Disciplinnämnden beslutar att Hammarby ska betala böter om 140.000 kr, att betalas till SvFF:s plusgiro 4633-4 senast inom en månad från beslutsdagen.

Utredningen:

Pyroteknik
Under matchen antändes i vart fall 115 bengaler och två rökfacklor på Hammarbys sektion på norra läktaren. Även en banger kastades mot planen från denna sektion och den briserade 2 meter från ena kortlinjen.
I samband med den planinvasion som beskrivs nedan togs ett tiotal av dessa antända bengaler in på planen av Hammarbys supportrar. Nere på planen antändes i folkmassan ytterligare tre bengaler och två rökfacklor. Även en banger briserade men det skedde på norra läktaren.

Inga skador på grund av pyrotekniken har rapporterats i det underlag som lämnats in till nämnden.

Planinvasion
Tävlingskommittén beslutade den 30 oktober 2014 att ge Hammarby tillstånd att efter matchens slut släppa in publiken på planen. Detta beslut var villkorat bl.a. av att spelare, ledare och domare skulle ha lämnat planen innan publiken släpptes in.

Efter slutsignalen kom cirka 5.000 personer in på planen. Av säkerhetsdelegatens uppgifter framgår att många spelare då inte hade hunnit lämna planen. Det framgår emellertid också av dennes uppgifter och av matchdelegatrapporten att Hammarby gjort ett mycket bra planeringsarbete inför matchen vilket skapat trygghet. Säkerhetsdelegaten har utryckt det på så sätt att noggrannare kan det inte göras. Vidare var det inget bråk på planen utan Hammarbyfansen var glada och euforiska efter klubbens kvalificering till Allsvenskan 2015.

Disciplinnämndens bedömningHammarby är ansvariga för sina supportrar både vad gäller pyroteknik och planinvasionen. Pyrotekniken har varit omfattande och kräver i sig höga böter.

När det gäller planinvasionen har Tävlingskommittén gett tillstånd att efter matchens slut släppa in publiken på planen men genom att spelare inte har hunnit av planen innan publiken kom in har ett väsentligt villkor inte följts. Det är också allvarligt att det har funnits pyroteknik på planen på samma gång som 5.000 rörliga personer befunnit sig där men lyckligtvis har inga personskador rapporterats.
Samtidigt anser disciplinnämnden att det är föredömligt av Hammarby att ansöka om tillstånd att släppa in publiken då detta medför en särskild beredskap och en ytterligare möjlighet att granska säkerhetsarrangemangen. Det har inte heller varit bråkigt på planen utan det hela har varit en stor glädjeyttring över platsen i Allsvenskan.

Ärende nr 447
Anmäld part Malmö FF
Rapporterad händelse anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match Åtvidabergs FF – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 1/11
Yttrande saknas

Disciplinnämndens beslut:
Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § RF:s stadgar att Malmö FF ska betala böter med 50.000 kr.

Anmälan m m
Matchdelegaten har anmält att innan matchstart antändes 19 blixtbengaler, en bengal och elva rökutvecklare. Vidare är anmält att det under första halvlek tändes 15 blixtbengaler, en bengal och två rökutvecklare samt att det i andra halvlek antändes sex blixtbengaler, en bengal och en rökutvecklare. Samtliga dessa 57 pyrotekniska pjäser har antänts på Malmö FF:s supporterläktare. Inget kastades och inga skador finns rapporterade. Anmälaren har också angett att visitationen till Malmö FF:s sektion var mycket god.

Disciplinnämndens bedömning:
Disciplinnämndens bedömning är att Malmö FF är ansvariga för det inträffade då man har ansvar för sina supportrars uppträdande i samband med match, därmed ska påföljd i form av böter utdömas. Vid bestämmande av bötesbeloppets storlek har det arbete som föreningen genomfört beaktats.

Ärende nr 448
Anmäld part Örgryte IS
Rapporterad händelse anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match Örgryte IS – Assyriska FF, Kval till Superettan, 6/11
Yttrande föreligger

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § RF:s stadgar att Assyriska FF ska betala böter med 30.000 kr.

Anmälan m m
Matchdelegaten har anmält att det i samband med line-up antändes 23 bengaler på Örgryte IS supporterläktare. Vidare är det anmält att hylsorna till dessa kastades in, varav 20 stycken hylsor hamnade på planen och tre landade utanför sidlinjen.

Örgryte IS har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som gjorts i samband mot matchen

Disciplinnämndens bedömning
Disciplinnämndens bedömning är att Örgryte IS är ansvariga för det inträffade då man har ansvar för sina supportrars uppträdande i samband med match. Därmed ska föreningen åläggas påföljd i form av böter. Disciplinnämnden anser vidare inte att den del i anmälan som avser hylsorna ska medföra någon påföljd.

Detta gör sammantaget att böterna endast är hänförliga till pyrotekniken.

Ärende nr 449
Anmäld part Assyriska FF
Rapporterad händelse anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match Örgryte IS – Assyriska FF, Kval till Superettan, 6/11
Yttrande föreligger

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § RF:s stadgar att Assyriska FF ska betala böter med 35.000 kr.

Anmälan m m
Matchdelegaten har anmält att det i samband med att Assyriska FF:s supporterbuss anländer och denna stannar utanför huvudinsläppet antänds ett antal bengaler, knallskott och fyrverkeripjäser. Två knallskott och en bengal kastades därvid upp på gångutrymmet bakom den övre läktaren där många personer uppehöll sig.

Vidare anmäls att i matchens 40:e minut, då Assyriska FF gjorde mål, tändes och detonerade med ett par sekunders mellanrum två mycket kraftiga knallskott på Assyriskas avgränsade sektor på västra läktarens övre etage. De kastades ner på det under etaget där ej tätt sittande publik uppehöll sig.

Assyriska FF har i sitt yttrande anfört att man saknar kännedom om händelsen i samband med supporterbussens ankomst samt att man hörde två knallskott när Assyriska FF gjorde mål, dock utan att man kunnat lokalisera dem.

Disciplinnämndens bedömning
De bägge anmälda händelserna innehåller uppgifter om att pyroteknik kastats in på platser där folk uppehållit sig, en företeelse som Disciplinnämnden ser allvarligt på och som är försvårande vid utdömande av påföljden.

Vid händelsen i samband med supporterbussens ankomst antändes pyrotekniken utanför arenan men eftersom den sedan kastades in på läktaren anser Disciplinnämnden att denna händelse omfattas av 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser och att bestraffning kan utdömas.

Ärende nr 450
Anmäld part Gefle IF FF
Rapporterad händelse anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match Gefle IF FF – Ljungskile SK, Kval till Allsvenskan, 9/11
Yttrande föreligger

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § RF:s stadgar att Gefle IF FF ska betala böter med 15.000 kr.

Anmälan m m
Matchdelegaten har anmält att det i matchens 51:a minut antändes två rökutvecklare på Geflesupportrarnas sektion. Vidare har delegaten anmält att i samband med slutsignalen tog sig sex personer in på spelplanen och sprang mot spelarna. Dessa övermannades snabbt, identifierades och avvisades. Inga skador finns rapporterade.

Gefle IF har i sitt yttrande vidimerat anmälarens uppgifter, vidare vill man understryka att såväl de som antände rökutvecklarna som de som sprang in på planen hanterades snabbt och professionellt av polis och vakter.

Disciplinnämndens bedömning
Disciplinnämndens bedömning är att Gefle IF FF är ansvariga för det inträffade då man har ansvar för sina supportrars uppträdande i samband med match. Därmed ska föreningen åläggas påföljd i form av böter. Disciplinnämnden har vidare beaktat det agerande från vakter och polis som gjorts, framförallt i samband med att personer sprang in på planen, denna del i anmälan ska därmed enligt nämnden inte medföra någon påföljd.
Detta gör sammantaget att böterna endast är hänförliga till pyrotekniken.