Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 12 oktober 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 12 oktober 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: IF Elfsborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IF Elfsborg – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 24/9
Yttrande: saknas
Beslut: Utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 12 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot IF Elfsborg.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Allsvenskan mellan IF Elfsborg och IFK Göteborg den 24 september 2015 har matchdelegaten anmält inkastande av en snusdosa från IF Elfsborgs supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att IF Elfsborg, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen. Vidare har matchdelegaten angett i sin anmälan att utrymningstrappor på gästande supportersektion inte hölls fria för normal passage.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

IF Elfsborg har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Ur matchdelegatrapporten framgår att publikvärdarna gjorde flera försök att hålla trapporna fria men att publiken sedan återkom till platserna. Disciplinnämnden anser att IF Elfsborg ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därför inte ska bestraffas för det inkastade föremålet samt de blockerade trapporna.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IF Elfsborg – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 24/9
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 12 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Göteborg.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan IF Elfsborg och IFK Göteborg den 14 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att ett 70 tal pyrotekniska pjäser antändes på IFK Göteborgs ståplatssektion i samband med matchstart. Av överenskommelse om match framgår att IF Elfsborg, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då IFK Göteborg i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Hammarby – AIK, Allsvenskan, herrar, 27/9
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 12 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot AIK Fotboll AB.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan Hammarby och AIK den 19 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att matchstarten sköts upp 32 minuter på grund av att 25-30 stycken pyrotekniska pjäser antändes på AIK:s supportersektion i samband med matchstart. Vidare anges i anmälan att ytterligare 24 stycken pyrotekniska pjäser antändes på AIK:s supportersektion under matchen. Vidare i sin anmälan anger matchdelegaten att 9 stycken Hammarbyhalsdukar sattes i brand och brann upp på AIK:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Hammarby, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen. Matchdelegaten har även anmält att AIK-supportrar, i samband med en allvarlig skada på en Hammarbyspelare i 88:e matchminuten, skanderat ramsor som "Ut med packet" samt "Låt han dö" i uppskattningsvis 45-60 sekunder.

AIK har yttrat sig.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då AIK vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna förde in och antände på arenan, varav bl.a. följde den försenade matchstarten.

Vad gäller bränningen av halsdukarna är det svårt för AIK att motverka detta utan det viktiga är att arrangören, och i detta fall är det Hammarby, har en god beredskap för eventuell brand. AIK ska alltså inte bestraffas för denna bränning.

De ramsor som AIK-supportrar skanderade i samband med skadan på en Hammarbyspelare är beklämmande men även detta är svårt för AIK att förebygga. Vad som kan göras är att ha dialog med supportrarna och att ta avstånd från denna typ av beteende. Nämnden anser att AIK inte kan bestraffas för ramsorna.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Hammarby – AIK, Allsvenskan, herrar, 27/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 12 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Hammarby Fotboll AB.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan Hammarby och AIK den 27 september 2015 har matchdelegaten anmält att matchstarten sköts upp 32 minuter på grund av att ett 80 tal pyrotekniska pjäser antändes på Hammarbys ståplatssektion i samband med matchstart. Vidare anges i anmälan att 27 stycken ytterligare pyrotekniska pjäser antändes under matchen på Hammarbys supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Hammarby, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen. Vidare har matchdelegaten i sin anmälan angett att i samband med Hammarbys mål i 88:e matchminuten hoppar 10 supportrar över staket från Hammarbyklacken och in på betongytan mellan läktaren och spelplanen. Vidare är angivet att supportrarna ommedelbart tog sig tillbaka till läktaren av egne kraft eller med hjälp av personal.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Hammarby har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Hammarby har i sitt yttrande till Disciplinnämnden uppgett att de hade inkallat extra brand- och sjukvårdspersonal, extra städpersonal vars uppgift var att få undan brandfarligt material minskat antalet åskådare på de sektioner där de förväntade sig publik och monterat extra kameror på strategiska platser. Disciplinnämnden anser att Hammarby ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därför inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan, varav följde den försenade matchstarten.

Vidare har matchdelegaten i sin rapport angett att supportrarna som tog sin in på innerplan i samband med Hammarbys mål omedelbart tog sig tillbaka till läktaren självmant och med hjälp av personal. Hammarby har i sitt yttrande uppgett att supportrarna är anmälda för olaga intrång och att de inlämnat en ansökan om tillträdesförbud. Disciplinnämnden anser att Hammarby ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler och att föreningen därför inte ska bestraffas för de supportrar som beträtt innerplanen.

Anmäld part: Jönköpings Södra IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: GAIS – Jönköpings Södra IF, Superettan, 30/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter 5.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 12 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Jönköpings Södra IF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att ålägga Jönköping Södra IF böter om 5 000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Från matchen i Superettan mellan GAIS och Jönköping Södra IF den 30 september 2015 har matchdelegaten anmält att 17 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Jönköpings Södra IF:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att GAIS, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen. Vidare har matchdelegaten i sin anmälan angett att Jönköpings Södra IF:s säkerhetansvarig inte deltog på eftermötet. Han hade lämnat arenan innan mötet kunde genomföras.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Jönköping Södra IF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Då Jönköping Södra IF:s säkerhetsansvarig inte deltog på eftermötet beslutar Disciplinnämnden att föreningen skall bestraffas med böter.