Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 14 oktober 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 14 oktober 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Melissa Tancredi, KIF Örebro DFF

Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse

Match: KIF Örebro DFF - Kopparbergs/Göteborg FC, Damallsvenskan, 8/10

Yttrande: föreligger

Beslut: Avstängd den 30 oktober 2016

Motivering: Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren gått in i situationen med våldsam kraft och genom sitt agerande äventyrat motståndarens säkerhet. Avstängningstiden motsvarar en matchs avstängning utöver den automatiska matchen.