Kim Källström stängs inte av

Riksombudet anmälde Kim Källström till Disciplinnämnden för att han ska ha uppträtt som ledare i Djurgårdens match mot Jönköping trots att han var avstängd. Disciplinnämnden har i dag beslutat att Kim Källström inte ska bestraffas. Nämnden anser att Kim Källström inte kan anses som en ledare enligt definitionen i tävlingsbestämmelserna och vidare att det förhållandet att han normalt är lagkapten i Djurgården inte innebär att han haft en ledarroll i en match han själv inte deltog i.