TU beslut 12 april 2002

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 12 april 2002 fattat beslut i följande ärende.
Bestraffningsärenden
Fredrik Bengtsson, IK Brage, Superettan, herrar.
Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd: diskvalifikation under tiden fr.o.m. den 12 april t.o.m. den 21 april 2002.
Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning samt träningsmatch i fotboll.