TU beslut 20 augusti 2002

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 20 augusti 2002 fattat beslut i följande ärende.

Bestraffningsärenden

Johan Andersson, Hammarby, Allsvenskan.
Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd: diskvalifikation under tiden fr o m den 23 augusti 2002 t o m den 28 augusti 2002, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.