Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 22 april 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 22 april 2008 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärende nr 12545/2008

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid

sammanträde den 22 april 2008 behandlat följande anmälning.

I samband med matchen Hammarby - AIK som spelades den 14 april 2008 i Allsvenskan har matchdelegaterna riktat en anmälan mot Hammarby i enlighet med tävlingsbestämmelserna 6 kap. 2-3 §§.

Hammarby har yttrat sig.

Motivering

Av den tillgängliga utredningen framgår att det från Hammarbys supportrar på den södra läktaren, vid inmarsch antändes en rökfackla och att det kastades in pappersbollar och två toalettrullar mot planen. I den 53:e respektive 68:e matchminuten antändes två knallskott. I matchens 62:a minut, i riktning mot en AIK-spelare som skulle slå en hörna kastades ett halvfullt ölglas, som landar ett par meter ifrån hörnläggaren. I den 94:e matchminuten antändes ett knallskott och det kastades ett tiotal, myntliknande, föremål mot jublande AIK-spelare. I den 95:e minuten kastades en röd plastskiva in mot planen som landar i straffområdet.

I matchens 25:e minut kastades ett kraftigt knallskott som briserade direkt bakom en kameraman nedanför den södra läktaren. Denne chockades och lämnade omedelbart sitt arbete för att vila ut inne i arenan.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Inträffade händelser då bl.a. pyroteknik kastats in mot planen, och som i detta fall, därtill briserat direkt bakom en kameraman, är enligt Disciplinnämnden självfallet oacceptabelt och innebär en uppenbar fara för personskador. Det är därtill att bedömas som otillbörligt. För supportrarnas agerande ansvarar i detta fall Hammarby.

Med beaktande av dels den fara för personskada som förekommit dels det otillbörliga i handlandet skall Hammarby åläggas böter.

Hammarby har vidtagit åtgärder för att fullfölja sitt ansvar och på ett kraftfullt sätt agerat för att säkerställa arrangemanget. Disciplinnämnden anser att det härigenom föreligger sådana omständigheter att bötesbeloppet kan sättas lägre än vad som annars skulle ha kommit ifråga.

Disciplinnämnden beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Hammarby böter om 40 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.