FOGIS - Domare

Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS) är fotbollens eget verktyg. Via FOGIS kommer domare, beroende på hur distrikten väljer att nyttja systemet, ha möjlighet att se sina uppdrag, anmäla intresse till lediga uppdrag med mera. Varje domare kommer alltså att ha sin egna personliga inloggning i FOGIS.

Logga in i FOGIS

Fogis - Domare
Exempel på delar i FOGIS som domare, beroende på hur distrikten väljer att nyttja systemet, kommer att kunna ta del av är:
  • Administrera sina kontaktuppgifter
  • Möjlighet att anmäla intresse till lediga uppdrag
  • Möjlighet att ange perioder då domaren är ledig och inte kan döma
  • Möjlighet att se alla domarens uppdrag
  • Möjlighet att registrera domarrapport