Stor enighet på Representantskapet 2014

Svenska Fotbollförbundets Representantskapsmöte hölls i Stockholm på fredagen.
- Tävlingarna är kittet i vår verksamhet, intresset för vår sport är glädjande stort och trycket ökar kring vår verksamhet, sa SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson i sitt inledningstal.

45 röstberättigade från svensk fotboll - 24 för distrikten, åtta från Svensk Elitfotboll (SEF), sju från Förbundsstyrelsen (FS) samt sex från Elitfotboll Dam (EFD) röstade på Representantskapet om förslag till tävlingsregler, och serieindelning för 2015.

- Det innebär en slags examen för våra tävlingsfrågor och de har passerat många arbetande hållplatser på vägen, fortsatte Karl-Erik Nilsson.

Det rådde stor enighet kring de frågor som fanns på dagordningen, tävlingsbestämmelser, särskilda tävlingsbestämmelser för herr respektive damelitfotboll. Detta inklusive förändring från strikt ansvar till oaktsamhetsansvar för arrangörer, samt Representationsbestämmelser och föreslagen serieindelning.

Två punkter gick till omröstning:

* Lars Norman, Dalarna och Ylva Johansson, Stockholm, önskade att spelaravtal för div.2 ska försvinna helt.
- Det är hämmande och betungande för klubbarna på fjärde nivån i svensk fotboll, menade Norman som fick stöd av Johansson.

Mot detta fanns bland annat argument att det så kallade utbildningsbidraget kunde komma att försvinna eller ej betalas i samband med övergångar och att man borde se över konsekvenserna fullt ut och återkomma till Representantskapet 2015.

Beslutet blev att Förbundsstyrelsen skyndsamt ska utreda spelaravtalet och med inriktning att det på sikt ska försvinna, samt att Förbundsstyrelsen har rätt att ta beslut i frågan.

* Den andra punkten var förslaget att enligt UEFA:s principer stoppa matchklockan vid 45 minuter respektive 90 minuter.
- Det skulle innebär en försämrad service till vår publik och inte locka en enda betalande åskådare. Vi är i underhållningsbranschen och bör inte införa den regeln, vi ska ge god service sa Bo Lennart Jepson från EFD.

Representantskapet röstade för Jepsons åsikt och därmed kommer klockan att fortsätta gå vid tilläggstid såväl inför halvlek som inför full tid, i dam respektive herrserierna.

EFD hade först föreslagit en begräsning av spelarlån i Svenska Spels F19-serie såväl i ålder som antal spelare. Bland annat beroende på att lag till och med haft 65 spelare i sina lag under säsongen.
Men efter remissrundan inför Representantskapet visade det sig att klubbar inte skulle ha tillräckligt med spelare om begräsningar blev fallet. Kopparberg/Göteborg, Hammarby och Kristianstad nämndes. K/G, som vid sin flytt in till Göteborg valt att inte ha ungdomsverksamhet som skulle konkurrerade med befintliga klubbar, har just av det skälet ett samarbete med föreningarna i nämnda serie.

Förslaget blev att Tävlingskommittén ska se över detta och återkomma med ett grundförslag. Där man ska söka olika kriterier, tänkbara principer samt vilka klubbar som kan bli aktuella för att få låna spelare och från vilka klubbar i vilken ålder ska finnas med, och i så fall utfärda tydliga dispenser.

Motionerna från Lars Norman, Dalarnas FF (rörande åldersgräns och tillståndsgivning vid föreningsarrangerande tävlingar i egna distriktet) och Johan Johqvist, Hallands FF (två föreningar ska kunna ha ett gemensamt lag i div.1 för damer) blev enligt Förbundsstyrelsens förslag, dvs avslag till Johqvist och Normans fråga som fortsatt ingår i serieutredningens arbete 2015.

>> Fastslagen serieindelning 2015 

>> Förslagen inför Repskapet