Ronneby BK "Årets Förening 2005"

Svenska Fotbollförbundets styrelse har beslutat att utse Ronneby BK till "Årets förening 2005".
35 fotbollsföreningar ansökte om att bli "Årets förening 2005" i svensk fotboll. Förrutom äran erhåller vinnande förening 100.000 kronor, samt utrustning och material från Kraft (Marabou, Estrella, Malaco, Gevalia bla) och Umbro till ett värde av 50.000 kr.

Motiveringen:
Ronneby BK har under 2005  haft en verksamhet omfattande cirka 700 medlemmar och ett 50-tal ideella ledare. Klubben har ett 20-tal lag i seriespel och därtill ett antal ungdomsgrupper utan seriespel. I Ronneby BK är alla välkomna att spela fotboll, flickor som pojkar, i träning/lek ifrån åldrarna 4 år upp till seniorfotboll.

Ronneby BK har utvecklat ett program för ledar/spelarutveckling, där ledare med goda ledar- och fotbollkunskaper fordras för att nå framgång såväl kvalitetsmässigt som socialt inom en förening. Viktiga punkter är bland annat:
Alla oavsett kön, utseende, sexuell läggning och nationalitet är välkomna.
Alla ska kunna delta utifrån sina fysiska och psykiska förutsättningar och få utvecklas i den takt som passar varje enskild individ.
Barn och ungdomar ska kunna påverka verksamheten men också lära sig ta ansvar.
Idrott utförs för att ha roligt, må bra och kunna prestera mera.

Ronneby BK arbetar aktivt med integration och jämställdhet och har en väl utarbetad alkohol- och drogpolicy. Etik och moral är ett annat arbetsfält. Ronneby BK samarbetar bl a med andra fotbollföreningar i Ronneby kring arrangemang av olika slag - konserter med mera - för att finansiera verksamheten. Klubben söker även skapa en relation mellan ungdomar från den kommunala skolan och med ungdomar med funktionshinder.

Ronneby BK uppfyller väl de kriterier som uppställts för att erhålla priset för "Årets förening" och har arbetat fram en modell för framgångsrik föreningsverksamhet som hela tiden omprövas och utvecklas.

Prisutdelning kommer att ske i samband med Svenska Fotbollförbundets årsmöte i Stockholm lördagen den 1 april. Första året utmärkelsen delades ut var som en del av Svenska Fotbollförbundets 100-årsjubileum, då ett speciellt gåvokonto upprättades för detta syfte. Malmöklubben Kvarnby IK var första mottagare då man utsågs till "Årets förening 2004".
Se även:
Årets förening 2004 - Kvarnby IK
Kvarnby IK:s ordförande skriver om året som gått: Det mest framgångsrika i klubbens historia