Regeringen: Skärpt lagstiftning mot ordningstörningar

På onsdagen presenterade vice chefsåklagaren Per Lindqvist sitt förslag till en effektivare lagstiftning mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. Promemorian "Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang" (Ds 2008:20) överlämnas därmed till justitieminister Beatrice Ask.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.

- Det är främst två huvudgrupper av frågeställningar vi arbetat med utifrån de direktiv vi fick av regeringen, dels att förbättra tillträdesförbudet (som funnits sedan 1 juli 2005) som inte fungerat så bra, dels vissa andra specifika problem vid ordningsstörningar, sa Per Lindqvist.
Idag kan enbart idrottsorganisationer ansöka om tillträdesförbud och idrotten har inte tillräckligt med kunskap eller information om bakomliggande orsaker till brottsliga aktiviteter, som kan ske långt från arenorna, för att effektivt kunna utnyttja förbudet. Det har inneburit att det varit en polisiär fråga, med sekretessbelagd förundersökning som följd, vilket gjort det svårt att få bort personerna från arenorna omedelbart.
Nu föreslås även polisen få inleda ärenden om tillträdesförbud, om de ingripit mot så kallat idrottsrelaterat våld som hänt utanför en idrottsarena. Att snabbt kunna fatta beslut om just tillträdesförbud anser fotbollsrörelsen, och nu även lagstiftarna, vara en viktig och central åtgärd. I promemorian ska åklagare ges möjlighet kunna ge ett interimistiskt förbud till dess att ett ärende slutligen avgjorts, om polisen så önskar.
- Handläggningstiden har varit väl lång hittills. Det bör i framtiden medföra en snabb och tydlig aktion som omedelbart kan medföra att en person får tillträdesförbud. Det ska inte som nu behöva ta en och en halv månad, fortsätter Lindqvist.
När det gäller straffsanktionerade förbud som stör ordning och säkerhet på arenorna så föreslås följande:
*Pyrotekniska produkter.
Fotbollens tävlingsbestämmelser: redan idag är det förbud mot att använda pyroteknik på fotbollsarenorna på grund av säkerheten, vilket renderat avgift eller böter för föreningen vars supportrar använt pyroteknik.
Nytt lagförslag: ett totalförbud att inneha eller använda pyrotekniska produkter i samband med idrottsarrangemang. Straffpåföljd: dagsböter och upp till fängelse i sex månader.
*Inkastade föremål.
Fotbollens tävlingsbestämmelser: Idag kan en förening straffas med en avgift eller böter om en supporter kastar in föremål.
Nytt lagförslag: Ett förbud mot att kasta in föremål på spelplanen eller område som gränsar till spelplanen eller liknande plats dit allmänheten inte har tillträde.
Straffpåföljd: dagsböter och upp till fängelse i sex månader.

*Åskådare in på planen

Nuvarande lag: har inneburit böter för olagligt intrång, men inte haft tillräcklig verkningsgrad.
Nytt förslag: straffpåföljd med dagsböter och upp till sex månaders fängelse. Samt att det även gäller område gränsande till spelplanen eller plats dit allmänheten inte har tillträde.
Innebär det att man direkt ska kunna ordna tillträdesförbud om idrottsrelaterat våld förekommer två timmar före match?
- Ja, svarade Lindqvist.
Om man inte kan identifiera dessa personer?
- Det är ingen perfekt värld. Identifieringen kan vara ett problem, men om polisen omhändertar personer så kan de få stanna på stationen och därmed inte ta sig in på arenan, fortsatte Lindqvist.
Hur kan man identifiera idrottsrelaterat våld?
- Finns ingen knivskarp gräns. Det kan förekomma våld inne på, eller utanför arenan, före eller efter matcher, dagar före matcher, vilket inte är lätt.
Hur dras gränser för olika personer och händelser?
- Ungefär som med besöksförbud när människor skadat varandra. Man gör en riskbedömning för framtiden, som är svår i alla sammanhang, och fattar sedan ett beslut.
Hela promemorian samt pressmeddelandet hittar du på Regeringskanliset webbplats:

Pressmeddelandet
Promemorian
Läs mer:
"Bra andrasteg - men helst redan till nyår."