Domarkommittén

Domarkommittén (DK) är en kommitté direkt under SvFF:s styrelse som består av åtta förtroendevalda ledamöter och en tjänsteman.

DK är domarorganisationens beslutsfattande organ. En gång om året beslutar medlemmarna i kommittén om hur Sveriges nästan 350 förbundsdomare skall klassificeras, det vill säga på vilken nivå de ska få döma nästföljande år. Underlag för beslut samlas in från coacher, observatörer och instruktörer.

Läs allt om domarkommitténs arbete under fliken Arbetsordning till vänster.

Domarkommitténs medlemmar


Maria Persson, Malmö

Ordf.

Jan Berg, Luleå

Kontaktperson gällande Regelfrågor

Marie Andersson, Landskrona

Kontakperson gällande Talangverksamhet

Mikael Svensson, Gävle

Kontakperson gällande Utbildningsfrågor

Peter Ekström, Enköping

ordf.

Kenneth Petersson, Norrköping

Ledamot

Hege Steinlund, Holmsjö

Ledamot

Frida Lundholm, Skellefteå

Ledamot

Stefan Johannesson, Täby

Ledamot

Anna Nyström, Grillby

Sekreterare