Uppdraget: tydligare varumärke

SvFF ser över sin varumärkesplattform under första delen av 2017.

Marknads- och försäljningsavdelningens övergripande mål är att optimera och öka intäkterna, samt förbättra uppfattningen och styrkan av SvFF som varumärke. Lite mer konkret innebär det SvFF ska öka sina kommersiella intäkter med 25% inom 3 år.

Kommunikativ och kommersiell framgång kräver ett relevant och attraktivt erbjudande med en tydlig och särskiljande positionering, samt en modern, sammanhållen visuell identitet som levererar på varumärkenas löften. Idag saknas en gemensam strategi och struktur för detta. Vi behöver därför en uppdaterad varumärkesstruktur och identitet samt dela upp vårt varumärke.

Utmaningen är att utveckla en varumärkesplattform som skapar en stark grund för kommersiell framgång. Varumärkesplattformen ska även innehålla en fördjupning i form av brand stories/programförklaringar, visuella identiteter och en kommersiell plattform som fungerar som riktningsgivare och utgångspunkt för marknadsföring och kommersialisering.

Varumärkesarkitekturen ska ge en tydlig helhet samtidigt som respektive produktvarumärke får en visuell karaktär som speglar varumärkesplattformen.

Det arbetet sker nu under första delen av 2017, och det ger oss:

  • Uppdatering av varumärket - Enhetliga budskapsplattformar som inte ger utrymme för individuella tolkningar utan styrs av varumärket.
  • Kommunikativ förenkling och differentiering mellan produkterna - Tydlig kommunikationsplattform där olika delar av SvFF inte kannibaliserar på utan kompletterar varandra.
  • Kommersiella möjligheter - Uppdaterad partnerstruktur som ger oss möjlighet att sälja mer.

Mer om varumärkesarbetet kommer informeras om vid SvFF:s årsmöte och i samband med landskampen Sverige–Vitryssland i mars.