Högaborg årets förening 2006

Svenska Fotbollförbundets styrelse utsåg på onsdagen Högaborgs BK till "Årets förening 2006".
Klubbmärke Högaborgs BK

Vinnande förening erhåller, förutom den stora äran, 100.000 kronor, utrustning och material från Kraft (Marabou, Estrella, Malaco, Gevalia bla) och Umbro till ett värde av 50.000 kr. Prisutdelningen sker vid SvFF:s årsmöte i Stockholm lördag 24 mars. I år sökte 28 föreningar utmärkelsen.
Motiveringen lyder så här:

Högaborgs BK har under 2006 haft en verksamhet omfattande drygt 1000 medlemmar. Sedan sin start för nära 80 år sedan har föreningen aktivt arbetat för ungdomsfotbollen i Skåne i allmänhet och Helsingborgs stad i synnerhet och genom att fokusera på ungdomar och deras behov lyckats väl med att sätta namnet Högaborg på fotbollskartan. Alla ungdomar som vill skall kunna få vara med och träna fotboll, oavsett kunnande och ålder.
Högaborgs BK uppfyller väl de kriterier som uppställts för att erhålla priset för "Årets Förening".
Integrationen av ungdomar och deras anhöriga i olika projekt är en naturlig del i en väl fungerande organisation i föreningen, främst i Högaborg, en stadsdel som har en stor andel invandrare men också i Västergård och Adolfsberg, stadsdelar som tillkommit i samband med att staden ökat i omfång. En mångkulturell verksamhet bedrivs där de flesta åldersgrupper består av representanter från en mängd olika nationaliteter och sociala bakgrunder, en verksamhet som ofta sker i samarbete med polis, kyrka, kommun och lokala företag.
Jämställdhetsarbetet har koncentrerats till, och har nått framgång med, att få ett större intresse bland yngre flickor. Genom samarbete mellan damsektionen, HDFF, och ungdomssektionen har föreningen försökt få fotbollen till en familjeangelägenhet. Föreningens integrationstänkande har fått många flickor med invandrarbakgrund att deltaga i föreningslivet, något som av etniska skäl ibland kan vara svårt.

Högaborgs BK har utvecklat en modell för framgångsrik föreningsverksamhet - för ledar/spelarutveckling - "Den gröna tråden". Programmet är en manual som har framtagits av ledare, spelare, föräldrar och styrelsefunktionärer och som genomförts under året. Programmet - som hela tiden omprövas och utvecklas - distribueras till alla medlemmar. Samarbetet har bla lett till att fler fått en djupare insikt i föreningens liv.

Svenska Fotbollförbundet gratulerar Högaborgs BK till utmärkelsen!

Fakta/Årets Förening
Inför Svenska Fotbollförbundets 100-årsjubileum rekommenderades organisationer, samarbetspartners m fl att vid ev uppvaktning av förbundet göra det i form av ekonomiskt stöd till "Arets förening" i avsikt att gåvor till förbundet skulle komma föreningsverksarnheten till godo.

Förbundsstyrelsen beslutade därefter att det belopp som inkommit till det speciella gåvokontot skall användas att under fyra år - 2005 - 2008 - varje år utse Arets Förening. Följande kriterier ska beaktas vid ansökan av priset:
ett aktivt integrationsarbete,
ett aktivt arbete/modell för en mer jämställd fotboll,
• ett aktivt sätt att utveckla föreningens demokratiarbete,
• ett aktivt arbete kring spelare och/eller ledarrekryteringsarbetet,
• ett aktivt arbete kring tävlingsarrangemang m m.

Ett eller flera av kriterierna bör uppfyllas för att en förening ska kunna komma ifråga för priset.

Tidigare vinnare
2004: Kvarnby IK
2005: Ronneby BK